Ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

26/12/2012 08:59

Ngày 25.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; đánh giá thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3.12.2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ; góp ý dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Ở điểm cầu Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Lãnh đạo tỉnh tham gia họp trực tuyến ở điểm cầu Quảng Nam.  Ảnh: HỮU PHÚC
Lãnh đạo tỉnh tham gia họp trực tuyến ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: HỮU PHÚC

Báo cáo tại hội nghị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3.12.2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động đến kinh tế vĩ mô trong nước. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2012 ước đạt 741,5 nghìn tỷ đồng (tăng 0,14% so với dự toán). Tổng chi cân đối ngân sách ước đạt hơn 904 nghìn tỷ đồng (tăng 0,11% so với dự toán). Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011, vượt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra 13%. Trong lĩnh vực đầu tư công, Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách tái cơ cấu đầu tư. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước hơn 5%, thấp hơn kế hoạch đề ra là 6 - 6,5%, nhưng tốc độ này được xem là hợp lý trong điều kiện tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Hầu hết các địa phương đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Trong năm tạo việc làm cho 1,52 triệu người, đạt 95% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước cuối năm 2012 còn khoảng 10% (giảm 1,76% so với năm 2011); các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP có  tỷ lệ hộ nghèo ở mức bình quân khoảng 45% (giảm so với cuối năm 2011)... 

Việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ đạt nhiều kết quả như cơ bản kiềm chế được lạm phát, chính sách tiền tệ và tài khóa đã điều hành linh hoạt, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định giá cả thị trường. Sản xuất nông, lâm và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo… Tuy nhiên, theo Chính phủ, một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 không đạt, nhiều lĩnh vực còn hạn chế. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Thị trường chứng khoán, bất động sản trầm lắng. Tín dụng tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra và chênh lệch lớn so với tốc độ huy động vốn…

Tại cuộc họp trực tuyến, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2012. Các ý kiến góp ý của các địa phương trong cả nước chủ yếu tập trung đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3.12.2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ. 

Chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sau khi thảo luận dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và dự thảo Nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho sẽ được bổ sung và thông qua vào cuối hội nghị này. 

Hôm nay (26.12), cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành phố tiếp tục diễn ra.

HỮU PHÚC