Duy Xuyên: 12 tỷ đồng doanh thu từ du lịch

12/12/2012 22:58

Hai địa điểm khách đến tham quan đông nhất là làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu và Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Trong năm, huyện Duy Xuyên cũng đã đầu tư 3,5 tỷ đồng hoàn thành các hạng mục quy hoạch chi tiết làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu; phối hợp với Sở VH-TT&DL cùng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) khảo sát, triển khai xây dựng mô hình du lịch homestay tại khu vực hồ Thạch Bàn; phối hợp khảo sát một số làng nghề trên địa bàn để xây dựng sản phẩm lưu niệm “Dấu ấn” phục vụ du khách.

Hoàng Thơ