Đo đạc, cấp đất cho các hộ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2

12/12/2012 01:06

Đợt này, có tổng cộng 414 hộ dân ở khu tái định cư tại các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác được đo đạc, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại các khu tái định cư này từng nảy sinh tình trạng người dân rời bỏ quay về làng cũ do thiếu đất sản xuất, thiếu điều kiện sinh hoạt…

P.V