Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023: Góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin

HÀN GIANG 01/12/2023 08:30

Năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thông báo kết luận tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi một buổi tiếp công dân định kỳ trong năm 2023. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi một buổi tiếp công dân định kỳ trong năm 2023. Ảnh: N.Đ

Theo dõi, đôn đốc giải quyết

Qua theo dõi, từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2023, còn tồn một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm đúng như tinh thần chỉ đạo, thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm kết luận của lãnh đạo tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ và kịp thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Năm 2023, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 236/312 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 75,6% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị trả lại cho tổ chức, cá nhân 57,46 triệu đồng và 3.000m2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1 tổ chức, 11 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 1 cá nhân.

Ngày 22/11/2023, UBND TP.Tam Kỳ có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh liên quan đến trường hợp của hộ ông bà Ngô Văn Phẩm - Nguyễn Thị Sương (trú tại khối phố 2, phường An Sơn).

Tại báo cáo, UBND TP.Tam Kỳ cho biết, cả 4 nội dung công dân phản ánh đã được giải quyết, thể hiện cụ thể tại các văn bản làm việc. Trong đó, về yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với phần diện tích còn lại sau khi thu hồi thực hiện dự án, ngành chuyên môn đã tham mưu UBND TP.Tam Kỳ điều chỉnh các quyết định công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông bà Ngô Văn Phẩm - Nguyễn Thị Sương theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, ngày 30/8/2023 Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố đã thông báo và hướng dẫn cụ thể cho công dân thực hiện việc lập thủ tục cấp GCNQSDĐ phần diện tích nằm ngoài dự án và hoàn trả một phần tiền bồi thường về đất tại dự án Khớp nối nút Thái Phiên - Phan Châu Trinh (phường An Sơn).

Hiện, công dân đã lập thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ tại Trung tâm Hành chính công thành phố theo đúng trình tự, thủ tục quy định. UBND thành phố sẽ xem xét cấp GCNQSDĐ cho hộ ông bà Ngô Văn Phẩm - Nguyễn Thị Sương theo đúng thẩm quyền.

Tương tự, UBND TP.Hội An cũng đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến việc giao đất, thu tiền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ cho 66 hộ gia đình, cá nhân bức xúc về chỗ ở được giao đất tại Khu dân cư Phước Hải (phường Cửa Đại).

Theo đó, ngày 16/10/2023, UBND TP.Hội An đã ban hành Công văn số 2757 chỉ đạo giải quyết việc tính tiền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ đối với 66 hộ gia đình, cá nhân nêu trên. Tại Công văn 2757, UBND TP.Hội An đã chỉ đạo cụ thể về tiến độ thực hiện để giải quyết việc cấp GCNQSDĐ cho công dân theo đúng quy định.

Thừa nhận việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại thôn 7A, xã Tiên Cảnh) liên quan đến đất đai bị kéo dài do gặp các vướng mắc về mặt pháp lý, UBND huyện Tiên Phước cũng cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND xã Tiên Cảnh phối hợp thực hiện nghiêm túc kết luận tiếp công dân, đảm bảo hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/12/2023.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm

UBND tỉnh đánh giá, năm 2023 công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Toàn tỉnh tiếp 13.108 lượt (tăng 4,9%) với 14.731 người (tăng 11,4%) trong 12.948 vụ việc (tăng 4,9%); có 37 đoàn đông người (giảm 38,3%).

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 47 lượt/1.066 người/30 vụ việc, có 12 đoàn đông người. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp nhận 9.404 đơn các loại (giảm so với cùng kỳ năm trước), đã xử lý 9.400 đơn.

Các tổ chức thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhờ đó, đã hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp, nhiều người, không phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo phân tích của UBND tỉnh, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp (75,6%), chưa đạt chỉ tiêu đề ra (hơn 85%). Một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” tiếp tục là yêu cầu được UBND tỉnh đặt ra đối với các đơn vị, địa phương trong năm 2024.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, toàn tỉnh chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt là ở các địa phương tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để tập trung đôn đốc, phối hợp giải quyết, xử lý; chú trọng giải quyết đối với những vụ việc liên quan đến đất đai.

Cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những yếu kém, vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Sử dụng phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (tại địa chỉ “https://quanlydon.quangnam.gov.vn”) nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu.

HÀN GIANG