Đông Giang: Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 38,1 triệu đồng

NGỌC BÍCH 08/12/2023 07:45

(QNO) - UBND huyện Đông Giang cho biết, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn ước đạt 38,1 triệu đồng (đạt 100,1% kế hoạch).

Cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả được người dân xã Mà Cooih chú trọng triển khai. Ảnh: N.B
Người dân xã Mà Cooih (Đông Giang) cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả. Ảnh: N.B

Ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ của Đông Giang có nhiều chuyển biến. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 347,47 tỷ đồng (đạt 103,33% kế hoạch), tăng 9,99% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 3.604,48ha (đạt 101,35% kế hoạch), tăng 1,37%. Tổng đàn gia súc 26.421 con (đạt 107,38% kế hoạch), tăng 4,55%.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.756,02 tỷ đồng (đạt 105,73% kế hoạch), tăng 7,24% so với cùng kỳ năm 2022. Điểm sáng là đời sống nhân dân từng bước cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn huyện ước đạt 38,1 triệu đồng 

Các đề tài khoa học công nghệ đã được nghiệm thu bàn giao tiếp tục được nhân rộng. Điển hình như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản cây nghệ đen tại xã Sông Kôn; nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang…

Công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế rừng và lâm sản ngoài gỗ, bao gồm bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dược liệu được tập trung thực hiện. Đông Giang đã giao khoán hơn 45.599ha, qua đó góp phần nâng độ che phủ rừng đạt 65,5%.

NGỌC BÍCH