Quỹ vì người nghèo huyện Nông Sơn hỗ trợ xã Ninh Phước xóa 16 nhà tạm

TRIÊU NHAN - THU PHƯƠNG 08/12/2023 21:25

(QNO) - Năm 2023, Quỹ vì người nghèo huyện Nông Sơn hỗ trợ xóa 19 nhà tạm trên địa bàn, trong đó tập trung hỗ trợ xã Ninh Phước xóa 16 nhà tạm để hướng đến về đích nông thôn mới trong năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao hỗ trợ xóa nhà tạm tại xã Ninh Phước. Ảnh: T.P
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao hỗ trợ xóa nhà tạm tại xã Ninh Phước. Ảnh: T.P

Đầu năm 2023, toàn xã Ninh Phước còn 16 nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo 11,32%. Theo định hướng hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, xã Ninh Phước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,32%%; trên địa bàn không còn nhà tạm.

Trong điều kiện còn xã còn  nhiều khó khăn, để giúp địa phương hoàn thành mục tiêu, Quỹ vì người nghèo huyện Nông Sơn hỗ trợ xã Ninh Phước xóa 16 nhà tạm với tổng số tiền 740 triệu đồng. Trên cơ sở đó, cùng với sự vận động thêm của chính quyền, đóng góp của gia đình và cộng đồng, xã Ninh Phước đã xóa xong nhà tạm, đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

TRIÊU NHAN - THU PHƯƠNG