Công bố kết quả đánh giá công tác dân vận chính quyền năm 2023

T.S 25/12/2023 07:30

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023. 

Theo đó, trong khối 18 địa phương cấp huyện, có 9 địa phương xếp loại kết quả đánh giá công tác dân vận năm 2023 mức “Hoàn thành xuất sắc”, gồm TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Bắc Trà My, Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Tây Giang, Nam Giang; các địa phương khác xếp loại “Hoàn thành tốt”.

Đối với 37 cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, có 9 cơ quan, đơn vị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc” gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Sở LĐ-TB&XH; có 25 cơ quan đơn vị “Hoàn thành tốt” và 3 đơn vị xếp loại “Hoàn thành” gồm Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế.

Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác dân vận chính quyền năm 2023, UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND cấp huyện đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền cho các năm tiếp theo. 

T.S