Tuyên truyền giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay

Q.VIỆT 21/01/2024 15:04

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký công văn về triển khai công tác tuyên truyền giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay trên địa bàn tỉnh.

BIDV Quảng Nam là một trong 6 tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại đã có các sản phẩm để cán bộ, công chức, viên chức, người dân được tiếp cận vay vốn không phải thế chấp tài sản. Ảnh: Q. VIỆT
BIDV Quảng Nam là một trong 6 tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại đã có các sản phẩm để cán bộ, công chức, viên chức, người dân được tiếp cận vay vốn không phải thế chấp tài sản. Ảnh: Q.VIỆT

Hiện nay, có 6 tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PVcombank, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) đã có các sản phẩm để cán bộ, công chức, viên chức, người dân được tiếp cận vay vốn không phải thế chấp tài sản, góp phần an sinh xã hội, hạn chế tội phạm tín dụng đen.

Mới đây tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, tỉnh, thành phố cả nước đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến nội dung này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình nắm được tiện ích ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay, biết và có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín trên.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai các sản phẩm, ứng dụng tiện ích Đề án 06 sâu rộng, hiệu quả.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Sở TT-TT và các cơ quan tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân trên các phương tiện đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Văn phòng đại diện, chi nhánh BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PVcombank, VIB, MCredit trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền và hỗ trợ người dân có nhu cầu sử dụng sản phẩm cho vay bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin của nhân dân.

Q.VIỆT