Năm 2024, Sở NN&PTNT được giao 440 biên chế công chức

N.Đ 23/01/2024 08:38

(QNO) - Ngày 22/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 121 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ; hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định giao 3.126 biên chế công chức năm 2024. Cụ thể, ở cấp tỉnh với 22 cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao 1.396 biên chế; trong đó, Sở NN&PTNT được giao với số lượng nhiều nhất với 440 biên chế.

Ở cấp huyện, UBND tỉnh giao 1.724 biên chế công chức; trong đó, Điện Bàn được giao nhiều nhất với 114 biên chế và Nông Sơn được giao ít nhất với 72 biên chế. Theo Nghị quyết 67 ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định dự phòng 6 biên chế công chức.

Tại Quyết định 121, UBND tỉnh giao số lượng người làm việc năm 2024 đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ; hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với tổng cộng 30.119 người (trong đó, có 27.698 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 2.421 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao bổ sung 151 biên chế viên chức giáo dục năm học 2023 – 2024 cho UBND cấp huyện và Sở GD-ĐT.

N.Đ