Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội

H.QUANG 31/01/2024 08:15

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại các địa phương nhằm tạo điều kiện cho họ được mua nhà ở với mức giá hợp lý hoặc mua trả góp nhiều năm; đầu tư cơ sở mầm non, thiết chế văn hóa, thể thao, khu thương mại dịch vụ trong hoặc gần khu công nghiệp phục vụ công nhân, người lao động.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội được ban hành và đi vào cuộc sống. Cụ thể, các dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án...

Với các chính sách ưu đãi nêu trên, việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả quan trọng. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trong giai đoạn 2021 - 2030, trên địa bàn cả nước đã có 495 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 402.898 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nhà ở của đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp rất lớn hiện nay.

Nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn vừa qua, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 với nhiều quy định mới đối với chính sách nhà ở xã hội nhằm khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển và giảm giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội ở mức vừa phải để người thu nhập thấp, công nhân lao động có thể tiếp cận mua, thuê mua, thuê nhà ở để ổn định cuộc sống.

Trong đó, tại điểm c khoản 2 Điều 95 Luật Nhà ở (sửa đổi) đã quy định một trong các yêu cầu đối với dự án nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp: “Bảo đảm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đủ các khu chức năng và không gian phục vụ nhu cầu lưu trú, bao gồm y tế, sinh hoạt văn hóa, sân chơi, thể dục, thể thao, dịch vụ, thương mại và tiện ích công cộng”.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm đảm bảo việc triển khai thi hành chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại địa phương được thuận lợi.

H.QUANG