An ninh trật tự

Tam Kỳ xây dựng 29 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng"

TÙNG CHI 20/02/2024 15:16

(QNO) - TP.Tam Kỳ đã xây dựng 18 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)", đạt 100% chỉ tiêu đề ra; 29 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng", vượt 2 mô hình so với chỉ tiêu.

Kết luận của đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh năm 2023 đối với UBND TP.Tam Kỳ cho biết, thành phố đã hướng dẫn và thực hiện mở lối thoát nạn thứ 2 đối với 2.150/2.150 nhà thuộc diện phải mở lối thoát nạn thứ 2.

Trong năm, địa phương đã vận động được 6.800/36 nghìn hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, đạt 18,89%. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại 4 tổ (ở An Mỹ, Phước Hòa, Trường Xuân và An Sơn) trong tổng số 18 tổ, đạt 22,2%.

Đoàn kiểm tra kết luận, năm 2023, UBND TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo thành lập đội dân phòng tại tất cả thôn, khối phố, đạt tỷ lệ 100%; chỉ đạo thực hiện tốt một số chỉ tiêu công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên cần có phương án xử lý 5 cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo đúng Nghị quyết số 07/2020 của HĐND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo tiếp tục rà soát bổ sung các công trình kho chứa, cơ sở không đảm bảo khoảng cách, yêu cầu về PCCC mà đưa vào sử dụng trước năm 2001 để di dời và hướng dẫn các giải pháp về PCCC để đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

TÙNG CHI