Chính quyền - đoàn thể

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

H.Quang 21/02/2024 07:46

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 ngay từ đầu năm; tiếp tục kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát… còn tồn đọng theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Theo đó yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 5/1/2024, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024; chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nhu cầu tăng cao như ăn uống, vận tải, du lịch tại các điểm vui chơi, tham quan, lễ hội...

Sở TN-MT, Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các điều kiện tham mưu, phục vụ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị khai mạc Năm quốc gia phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024 và Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn kế hoạch năm 2023 kéo dài thời gian thanh toán; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng các dự án, công trình theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn năm 2024 theo quy định...

H.Quang