Xây dựng Đảng

Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023: Dân chủ, nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm

HÀN GIANG 21/02/2024 09:30

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 theo Quy định số 124 ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn liên quan đã được các cấp ủy từ cơ sở đến tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ, trung thực, đúng quy trình, quy định.

anh-xay-dung-dang-2.2.2024.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023). Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận, công tác gợi ý kiểm điểm được các cấp ủy thực hiện nghiêm, đã phân công các đồng chí lãnh đạo cấp ủy phụ trách các đơn vị, địa phương dự theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm.

Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý phê bình và đề ra biện pháp thiết thực nhằm phát huy các ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc gợi ý kiểm điểm năm 2023 được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm, cấp ủy các cấp đã gợi ý kiểm điểm đối với 260 tập thể; 295 cá nhân.

Nội dung gợi ý kiểm điểm tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm hoặc chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên một số lĩnh vực như: giải quyết đơn, thư; đầu tư xây dựng các dự án, giải ngân vốn đầu tư; đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy học, thuốc, hóa chất, vật tư y tế...

Trên cơ sở gợi ý kiểm điểm của cấp có thẩm quyền, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiểm điểm, phân tích, giải trình làm rõ những nội dung được gợi ý kiểm điểm đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra và xác định cụ thể các giải pháp để khắc phục.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2023 có 3.060 tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình; có 65.346/72.343 đảng viên (tăng 1.024 đảng viên so với năm 2022) đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Kết quả, có 3/22 tập thể (đảng bộ và ban thường vụ cấp ủy) cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 13,64% (chiếm tỷ lệ 15,79% số tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Có 9.696 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 14,84%).

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, phân loại năm 2023, ngoài việc gợi ý kiểm điểm đối với 17 tập thể, cá nhân liên quan, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể, cá nhân liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập tổ công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân tại các đơn vị, địa phương có nội dung gợi ý kiểm điểm.

Qua đó, góp phần nâng chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đánh giá, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, trình tự, mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định.

Báo cáo kiểm điểm đã thể hiện đầy đủ những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như hạn chế, khuyết điểm.

Phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian đến. Cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp tổ chức kiểm điểm đảm bảo theo quy định, gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể.

“Qua kiểm tra, giám sát, theo dõi thường xuyên, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân đảm bảo dân chủ, công tâm và khách quan, đúng với tiêu chí đề ra” - ông Chín chia sẻ.

Đề ra biện pháp khắc phục

Về kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm với tinh thần nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn, cầu thị trong tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, toàn diện về ưu điểm, kết quả đạt được.

Phân tích làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, những hạn chế, khuyết điểm; kết quả, tiến độ thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của cấp có thẩm quyền và hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra năm 2022.

Từ đó, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian đến, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nêu rõ: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XXII để chỉ đạo, điều hành các mặt công tác theo đúng thẩm quyền, góp phần lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đứng điểm theo dõi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, tham dự sinh hoạt tại chi bộ thôn/khối phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong năm 2023.

Trong đó, đã cơ bản khắc phục các hạn chế, khuyết điểm liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tập trung chỉ đạo rà soát, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, xây dựng; chỉ đạo rà soát để có biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với các dự án liên quan đến đất đai…

Trong năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Thông báo số 581 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền. Định kỳ, tổ chức làm việc với các ban cán sự đảng, đảng đoàn để chỉ đạo những vấn đề cần quan tâm…

HÀN GIANG