Xã hội

Triển khai hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

AN BÌNH 21/02/2024 15:18

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật (NKT) thuộc diện được TGPL trên địa bàn tỉnh năm 2024.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2022-4-18-126078-_tnb-51407-02.jpg
Tăng cường triển khai chính sách TGPL cho NKT. Ảnh: T.L

Kế hoạch nhằm tăng cường triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về TGPL cho NKT; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của NKT, bảo đảm trường hợp thuộc diện được TGPL được cung cấp dịch vụ miễn phí theo quy định.

Các hoạt động trợ giúp gồm: thực hiện vụ việc TGPL, bảo đảm 100% NKT thuộc diện được TGPL được hỗ trợ miễn phí khi có yêu cầu, chú trọng nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi) là nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, mua bán người.

Cung cấp danh sách tổ chức, người thực hiện TGPL và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, UBND cấp huyện, cấp xã, công an cấp xã, hội NKT, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, tổ chức khác của NKT để phát hiện nhu cầu TGPL; giới thiệu NKT đến trung tâm TGPL nhà nước và các chi nhánh TGPL của trung tâm khi họ có yêu cầu.

Cùng với đó, thực hiện các hoạt động truyền thông về TGPL và quyền được TGPL cho người dân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, trong đó có NKT. Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng và hình thức phù hợp với các dạng tật của NKT.

Hưởng ứng ngày NKT Việt Nam (18/4) và ngày Quốc tế NKT (3/12), UBND tỉnh giao các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động về TGPL, đăng tải tin, bài viết về NKT.

Để triển khai kế hoạch hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác TGPL gồm người có uy tín trong cộng đồng, người làm công tác xã hội, cán bộ cơ sở. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT thuộc diện TGPL.

AN BÌNH