Điều tra theo thư bạn đọc

Thu hồi đất dự án đường giao thông và kênh tiêu tại TP.Hội An: Chỉ còn 1 hộ dân chưa đồng thuận giá đất bồi thường

HÀN GIANG 23/02/2024 07:45

Tại cuộc đối thoại do Thanh tra tỉnh chủ trì vừa qua, lãnh đạo UBND TP.Hội An khẳng định, dự án đường giao thông và kênh tiêu tại khối Tu Lễ (phường Cẩm Phô) và khối Hậu Xá (phường Thanh Hà) nhằm phục vụ tiêu thoát nước trong khu vực và không khai thác bất kỳ một mét đất nào để bán và việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ với các trường hợp thu hồi đất là đúng quy định.

anh-doi-thoai-thanh-tra.jpg
Quang cảnh buổi đối thoại với ông Nguyễn Minh Tám do Thanh tra tỉnh chủ trì trước khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2. Ảnh: N.Đ

Khiếu nại giá đất bồi thường

Theo hồ sơ, dự án đường giao thông từ khối Xuân Hòa - Tu Lễ đến sông Thu Bồn (đường Nguyễn Nghiễm nối dài) và kênh tiêu tại khối Tu Lễ (phường Cẩm Phô) và khối Hậu Xá (phường Thanh Hà, TP.Hội An) dự kiến thực hiện vào năm 2020. Tuy nhiên, vì việc lập thủ tục bị trễ nên năm 2023 mới khởi động.

Ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, có 24 hộ/26 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, còn hộ ông Nguyễn Minh Tám (trú tổ 46, khối Hậu Xá, phường Thanh Hà) chưa đồng thuận với phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 227,5m2 đất lúa bị ảnh hưởng.

Theo đó, ông Tám có đơn khiếu nại với nội dung: UBND TP.Hội An ban hành Quyết định số 622 và Quyết định số 2505 cùng ngày 30/12/2022 là không đúng; cũng như việc áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi với giá 180 nghìn đồng/m2 là không đúng.

Ông Tám đề nghị bồi thường diện tích đất thu hồi với giá 10,2 triệu đồng đồng/m2 (20,4 triệu đồng/m2 x 50%) theo Phụ lục bảng giá đất của TP.Hội An ban hành kèm theo Quyết định số 20 ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam (đoạn từ cây xăng bến xe cũ đến đường vào Xí nghiệp Lâm nghiệp cũ).

Không thống nhất với việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ nêu trên, ông Nguyễn Minh Tám đã làm đơn khiếu nại (đơn đề ngày 11/2/2023) gửi đến UBND TP.Hội An.

Ngày 26/10/2023, Chủ tịch UBND TP.Hội An ban hành Thông báo số 541 về việc thụ lý đối với khiếu nại của ông Tám và giao Phòng TN-MT thành phố xác minh, tham mưu giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh và báo cáo kết quả đối thoại của Phòng TN-MT TP.Hội An, Chủ tịch UBND TP.Hội An ban hành Quyết định số 2097 ngày 26/12/2023 không công nhận nội dung khiếu nại của ông Tám.

Trao đổi tại cuộc đối thoại do Thanh tra tỉnh chủ trì trước khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, ông Nguyễn Minh Tám cho rằng, ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An ký ban hành hai Quyết định số 622 và Quyết định số 2505 cùng một ngày; sau đó tiếp tục ký quyết định giải quyết khiếu nại của ông là sai về trình tự thủ tục hành chính và không đúng thẩm quyền.

Theo Thanh tra tỉnh, vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám được Chủ tịch UBND TP.Hội An thụ lý vào ngày 26/10/2023 (Thông báo số 541) và giải quyết vào ngày 26/12/2023 (Quyết định số 2097) là quá hạn, không đúng theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011.

Qua làm việc với Thanh tra tỉnh, UBND TP.Hội An và Phòng TN-MT thành phố đã nhận khuyết điểm về việc để xảy ra trường hợp quá hạn trong thụ lý, giải quyết đối với khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám. Trách nhiệm chính trong việc này thuộc về Trưởng phòng TN-MT TP.Hội An và các cá nhân liên quan được giao tham mưu thụ lý, giải quyết đơn.

Địa phương thực hiện đúng quy định

Liên quan đến việc chưa thống nhất với mức giá bồi thường 180 nghìn đồng/m2, ông Nguyễn Minh Tám nói, UBND TP.Hội An thực hiện dự án nêu trên để khai thác quỹ đất bán cho người dân nên phải áp dụng mức giá bồi thường theo Phụ lục bảng giá đất của TP.Hội An ban hành kèm theo Quyết định số 20 ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh.

Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Minh Lý, lãnh đạo thành phố đã giải thích nhiều lần, nhưng ông Tám vẫn chưa hiểu hết chủ trương của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện dự án.

“Tôi xin khẳng định dự án này để phục vụ cho việc tiêu thoát nước khu vực dân cư lân cận và cho khu dân cư Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa; hoàn toàn không khai thác bất kỳ một mét vuông đất nào để bán cho người dân” – ông Lý phát biểu.

Giải thích thêm tại cuộc đối thoại, theo ông Lý, UBND TP.Hội An đề xuất chủ trương đầu tư dự án, sau đó phải đăng ký danh mục, được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất theo thủ tục đầu tư công.

Quyết định 20 ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh quy định về bảng giá đất trong thời kỳ ổn định 2020 – 2024, sử dụng bảng giá đất này phục vụ cho các mục đích khác chứ không mang tính chất bồi thường.

Việc bồi thường đối với đất bị thu hồi là thực hiện theo giá đất cụ thể. Cụ thể là thực hiện theo Quyết định 2882 ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh. Vấn đề áp dụng Quyết định 20 của UBND tỉnh là không đảm bảo về tính pháp lý.

Tại Báo cáo số 24 ngày 31/1/2024, Thanh tra tỉnh nhận định, căn cứ Luật Đất đai năm 2023 và quy định tại khoản 3, Điều 15 Quyết định số 3219 ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi tường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng thì nội dung ông Nguyễn Minh Tám cho rằng UBND TP.Hội An ban hành Quyết định số 622 và Quyết định số 2505 trong cùng một ngày 30/12/2022 không đúng là không có cơ sở.

UBND TP.Hội An xác định giá đất lúa của hộ ông Nguyễn Minh Tám bị thu hồi là 180 nghìn đồng/m2 là đảm bảo đúng theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 4 Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 890 ngày 4/7/2022 của UBND TP.Hội An về phân công công tác của UBND TP.Hội An nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân…

Đồng thời, theo Quyết định số 1479 ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND TP.Hội An về việc ủy quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo thì việc ông Nguyễn Minh Lý ký Quyết định số 2097 ngày 26/12/2023 giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nguyễn Minh Tám là có căn cứ, đúng với nội dung phân công công tác và ủy quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND và Chủ tịch UBND TP.Hội An.

Tại cuộc đối thoại, Thanh tra tỉnh cho biết, sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo hướng không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám đối với Quyết định số 622 và Quyết định số 2505 cùng ngày 30/12/2022 của UBND TP.Hội An.

HÀN GIANG