Chính quyền - đoàn thể

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

T.T.Thư 04/03/2024 21:10

(QNO) - Chiều 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2024.

img_6489.jpeg
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn kế hoạch triển khai các phong trào năm 2024. Ảnh: TTT

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tóm tắt dự thảo kế hoạch cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Theo đó, giữa các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai 5 nội dung cuộc vận động, như vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, lao động, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn.

Vận động xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây dựng gia đình văn hoá, đền ơn, đáp nghĩa… Đồng thời vận động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện các tiêu chí môi trường. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.

Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tham gia góp ý, tổ chức phản biện xã hội với dự thảo chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, hỗ trợ sáng tạo; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong năm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, sự cần thiết thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trong giai đoạn hiện nay…

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết mặt trận sẽ tiếp tục hướng dẫn các tổ chức thành viên, mặt trận các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện các cuộc vận động phải thực chất, phát huy rõ vai trò chủ trì; phối hợp thống nhất giữa mặt trận với các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

T.T.Thư