Kinh tế

Quế Sơn công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024

DUY THÁI 22/03/2024 14:16

(QNO) - Sáng 22/3, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

cong-bo-ke-hoach-su-dung-dat.jpg
UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Ảnh: D.T

Ngày 12/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 537 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quế Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 25.746,05ha; kế hoạch thu hồi các loại đất 241,61ha; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 261,24ha; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 18,1ha.

Lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn yêu cầu các ngành, địa phương triển khai kế hoạch sử dụng đất được duyệt một cách kịp thời, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Tập trung rà soát, lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện đối với các công trình, dự án bức thiết, đảm bảo quy định pháp luật về đất đai để triển khai kịp thời trong thời gian đến...

DUY THÁI