Lâm nghiệp

Bộ NN&PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023

ĐĂNG NGUYÊN 28/03/2024 14:19

(QNO) - Bộ NN&PTNT vừa được ban hành Quyết định số 816 về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023.

176b5a8e1c49cd179458.jpg
Rừng tự nhiên ở Quảng Nam. Ảnh: Đ.N

Theo quyết định này, diện tích rừng toàn quốc năm 2023 (gồm diện tích rừng chưa đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ) đạt 14.860.309ha; trong đó rừng tự nhiên 10.129.751ha và rừng trồng 4.730.557ha. Diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ đạt 13.927.122ha; trong đó rừng tự nhiên 10.129.751ha, rừng trồng 3.797.371ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tổng diện tích 5.621.185ha (trong đó rừng tự nhiên 3.777.522ha, rừng trồng 1.843.663ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,23%). Riêng Quảng Nam, có tổng diện tích rừng 681.156ha (trong đó rừng tự nhiên 462.321ha, rừng trồng 218.836ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,88%).

4e2851c513a3b8fde1b2.jpg
Độ che phủ rừng ở Quảng Nam đạt 58,88%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Ảnh: Đ.N

Sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Kiểm lâm có trách nhiệm thiết lập cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật và Quyết định số 1439 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp. Đồng thời tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên phạm vi toàn quốc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về số liệu công bố hiện trạng rừng của địa phương; chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp đối với UBND các cấp huyện, xã; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến rừng hàng năm theo quy định.

2dbf3ceefad6208879c7-1-.jpg
Theo quyết định, các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm đều phải xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Ảnh: Đ.N

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm
2023, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

ĐĂNG NGUYÊN