Chính quyền - đoàn thể

Quảng Nam tăng điểm, thăng hạng PAR INDEX và SIPAS

TRỊNH DŨNG 17/04/2024 14:59

(QNO) - Sáng nay 17/4, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số SIPAS chung cả nước năm 2023 ở mức 82,66%, tăng hơn 2,6 điểm so năm 2022. Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành nằm trong khoảng 75,03-90,61%. Quảng Ninh dẫn đầu (90,61%), tiếp theo là Thái Nguyên (90,29% ), Hải Dương (90,23%). Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng xếp vị thứ thấp nhất (lần lượt đạt điểm 75,03%, 76,08% và 76, 26%)

Chỉ số PAR INDEX 2023 các tỉnh, thành thay đổi tích cực. Giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% năm 2022. Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng (92,18%), tiếp theo là Hải Phòng và Hà Nội (lần lượt 91,87% và 91,43%). An Giang, Sóc Trăng và Bình Thuận chiếm 3 vị trí cuối bảng (điểm số lần lượt 81,32%, 81,70% và 81,87%).

So với năm 2022, Chỉ số SIPAS năm 2023 của Quảng Nam xếp vị thứ 59/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc. Điểm số đạt 78,44%, tăng 3,88%, nhưng thấp hơn 4,22% trung bình toàn quốc. Chỉ số PAR INDEX xếp vị thứ 56/63 tỉnh, thành, tăng 1 bậc. Điểm số đạt 84,6%, tăng 3,69%, nhưng vẫn thấp hơn bình quân chung toàn quốc 2,38%.

Theo phân tích, trong 8 lĩnh vực PAR INDEX được đánh giá, Quảng Nam có 6 lĩnh vực tăng điểm, thăng hạng, gồm: chỉ đạo điều hành (9,44%/8,46% và 15/45); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (9,38%/8,82% và 28/53); cải cách thủ tục hành chính (10,68%/9,66% và 62/63); cải cách tổ chức bộ máy hành chính(9,81%/9,4% và 11/30); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (11,75%/10,92% và 58/63); cải cách tài chính công(10,5%/9,29% và 27/47). Chỉ có 1 lĩnh vực (hiện đại hóa hành chính) tăng điểm, nhưng giảm hạng (11,59%/11,08% và 22/14) và lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bị giảm điểm và tụt hạng sâu (11,42/13,26 và 55/28).

cchc-2-.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính

TRỊNH DŨNG