Xây dựng Đảng

Tam Kỳ bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 73 quần chúng ưu tú

QUANG KHẢI 20/04/2024 10:45

(QNO) - Sáng 20/4, Trung tâm Chính trị TP.Tam Kỳ bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2024.

Ban tổ chức khen thưởng học viên xuất sắc. Ảnh: QUANG KHẢI
Ban tổ chức khen thưởng học viên xuất sắc. Ảnh: QUANG KHẢI

Lớp bồi dưỡng diễn ra 5 ngày, học viên được báo cáo viên Thành ủy Tam Kỳ truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi bế mạc, 73 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó 7 học viên đạt loại xuất sắc, 41 học viên loại giỏi và 22 học viên loại khá và 3 học viên loại trung bình. Qua lớp bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú để tổ chức cơ sở đảng xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

QUANG KHẢI