Chính trị

Đề xuất HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định mức hỗ trợ các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

N.ĐOAN 23/04/2024 09:50

(QNO) - Sáng nay 23/4, tại Kỳ họp thứ 22, UBND tỉnh trình Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

anh-1.2.jpg
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ 1 tỷ đồng cho các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (Nông Sơn, Quế Sơn) và hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã (16 đơn vị cấp xã) thuộc diện phải sắp xếp theo đề án của UBND tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Trên cơ sở kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ nêu trên, cùng với nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có); căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

anh-ky-hop-1.1.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh nghe báo cáo thẩm tra về các nội dung được UBND tỉnh trình. Ảnh: N.Đ

Viện dẫn cơ sở pháp lý có liên quan, theo UBND tỉnh, đối với thẩm quyền của HĐND tỉnh, qua rà soát, những nhiệm vụ chi để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đều đã được HĐND tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức chi (tại các Nghị quyết 20/2017, Nghị quyết 42/2022 của HĐND tỉnh) nên không trình HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi mà áp dụng theo các quy định hiện hành nêu trên.

Riêng định mức hỗ trợ đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh, chưa được HĐND tỉnh quy định. Theo đó, để có cơ sở hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp với mức 1 tỷ đồng/đơn vị và hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp với mức 200 triệu đồng/đơn vị là cơ bản phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh và tình hình thực tế. Do đó, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể từng nhiệm vụ chi để các địa phương thuận tiện trong triển khai thực hiện; kiểm soát chặt chẽ các nội dung, nhiệm vụ chi và nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

N.ĐOAN