Công nghiệp

UBND tỉnh Quảng Nam xác định địa điểm xây dựng thủy điện Sông Bung 6

ĐĂNG NGỌC 24/04/2024 18:25

(QNO) - Ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký Công văn số 2864 cho ý kiến về địa điểm xây dựng và tọa độ vị trí các hạng mục công trình thủy điện Sông Bung 6.

thuy-dien-song-bung-4.jpg
Thủy điện Sông Bung 6. Ảnh: Đạt Phương Sông Bung

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất xác định tọa độ và địa điểm xây dựng các hạng mục công trình thủy điện Sông Bung 6 thuộc địa bàn xã Mà Cooih, Kà Dăng (Đông Giang) và thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang).

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình vận hành, khai thác thủy điện Sông Bung 6; đồng thời rà soát các văn bản pháp lý của dự án để trình cơ quan liên quan xem xét, cập nhật, hiệu chỉnh địa điểm, tọa độ thực hiện dự án phù hợp với thực tế.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình vận hành, khai thác thủy điện Sông Bung 6.

ĐĂNG NGỌC