Xã hội

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

T.CÔNG - T.THƯ 26/04/2024 16:34

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 (từ ngày 15 - 22/5) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2024 là “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2021-8-12-115883-_tranh-2.jpg
Học sinh vẽ tranh chủ đề phòng chống thiên tai. Ảnh minh họa

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCCC được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh, bao gồm: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về công tác PCTT.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về công tác PCTT. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Các địa phương, ban ngành liên quan tổ chức cổ động tuyên truyền bằng xe cổ động có pano, áp phích lưu động trên các tuyến đường đến địa bàn một số địa phương, các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCTT để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững.

32.jpg
Thiên tai gây thiệt hại nặng qua các năm, đặc biệt là ở địa bàn miền núi. Ảnh: T.C

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, điều kiện thực tế của từng địa phương.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

T.CÔNG - T.THƯ