120 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

T.LÂM 13/10/2020 06:22

Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11.12.2014 của HĐND tỉnh về đề án xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là trung tâm) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030; đến nay, trên địa bàn tỉnh có 120 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đạt 51,47% (tăng 63 xã so với năm 2015); 226/241 xã, phường, thị trấn được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm và có ban chủ nhiệm, quy chế hoạt động theo quy định (đạt 93,7%). 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc thực hiện xây dựng và phát triển trung tâm đến thời điểm hiện tại vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết số 139 đề ra (mục tiêu của Nghị quyết 139 là đến năm 2020 có 50% xã, phường, thị trấn được thành lập bộ máy, đội ngũ cán bộ trung tâm và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao).

Ngoài ra, giai đoạn 2016 - 2019, nguồn vốn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, âm thanh ánh sáng từ đề án xây dựng và phát triển trung tâm phục vụ 110 xã xây dựng nông thôn mới và ngoài nông thôn mới khoảng 13,7 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
120 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO