2 năm, tiết kiệm 17,3 triệu kWh điện

THỤC ANH 01/07/2013 08:50

 UBND tỉnh vừa họp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Trưởng ban Chỉ đạo chương trình chủ trì cuộc họp.

Trong hai năm 2011 - 2012, Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng với tổng kinh phí  945 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 245 triệu đồng, ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả là 700 triệu đồng. Hai năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều chương trình, nên toàn tỉnh đã tiết kiệm được 17,3 triệu kWh. Năm 2011, tổng sản lượng điện tiết kiệm được gần 7,6 triệu kWh vượt kế hoạch 0,7% và năm 2012 là 9.745.344kWh đạt 106,7% kế hoạch. Riêng chiến dịch Giờ trái đất năm 2012 tiết kiệm điện được 8.109kWh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Thu đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, sinh hoạt; ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nhân dân sử dụng năng lượng tái tạo biogas từ chăn nuôi để tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.

THỤC ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
2 năm, tiết kiệm 17,3 triệu kWh điện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO