Ảnh đó đây

Chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất bên sông Hàn

(Theo Hải Sơn/VOV - Miền Trung) |