Bắc Trà My: Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

NGUYÊN ĐOAN 16/03/2020 14:25

Thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Bắc Trà My cơ bản khắc phục được những hạn chế, nhận thức và trách nhiệm về xây dựng NTM trong hệ thống chính trị và nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt.

Theo thống kê, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 917 tỷ đồng; trong đó, nguồn đầu tư từ Nhà nước 897 tỷ đồng và nguồn do nhân dân đóng góp là 20 tỷ đồng. Đến nay, huyện có hai xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đăng ký về đích NTM cuối năm 2020; các xã còn lại bình quân đạt 11/19 tiêu chí/xã; có 1 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu và 4 khu dân cư dự kiến đạt chuẩn vào cuối năm nay.

Theo ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, những năm qua việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã nâng cao về chất lượng các tiêu chí, đưa chương trình đi vào thực chất. Đồng thời hạn chế tư tưởng chạy theo thành tích, phát huy được tính tích cực, chủ động của cơ sở và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Từ nhu cầu và điều kiện thực tiễn, UBND huyện đã ban hành một số đề án, kế hoạch để khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng và tạo sinh kế từ rừng, nhằm góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững như Đề án về bảo tồn và phát triển cây dược liệu; Đề án đầu tư phát triển vùng chuyên canh quế Trà My, đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án sắp xếp bố trí dân cư… Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, tăng cường đầu tư thâm canh, chỉ đạo phát triển nông - lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của huyện miền núi, theo hướng lựa chọn cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù hợp từng vùng và từng điều kiện thổ nhưỡng...

“Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người nông dân nhận thức được vai trò chủ thể trong công tác xây dựng NTM, là người được thụ hưởng những thành quả mà chương trình xây dựng NTM mang lại để tự giác và tích cực tham gia. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh nông thôn được bảo đảm, bộ mặt làng quê có nhiều khởi sắc. Nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức các cấp và nhân dân về xây dựng NTM đã có sự thay đổi rõ rệt; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM đã từng bước được xác định rõ ràng. Qua đó đã khuyến khích, động viên người dân đóng góp xây dựng NTM. Đây là kết quả quan trọng, làm tiền đề để thực hiện mục tiêu các năm tiếp theo” - ông Toại nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắc Trà My: Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO