Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo dừng duy tu, bảo dưỡng lưới điện từ 21.6 đến 26.6.2022

P.V |

(PR) - Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đợt nắng nóng này, Công ty Điện lực Quảng Nam tạm dừng tất cả công tác duy tu, bảo dưỡng lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện từ ngày 21/06/2022 đến ngày 26/6/2022.

Trong trường hợp có sự cố lưới điện, xin vui lòng liên hệ tổng đài 19001909 để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng!