Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.12 đến ngày 17.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 11/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Hoa Chen

Ngày 11/12/2021 (9h00 - 11h00)

Trạm Đài Không Lưu

Ngày 15/12/2021 (07h00 - 07h30 và 10h30 - 11h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 2-1, 4, 5, 6, 7

Ngày 15/12/2021 (7h00 - 12h00)

Lợn Nái Siêu Nạc

Ngày 16/12/2021 (7h00 - 14h00)

Trạm May Như Thành, Khương Mỹ 1, 2, May MT, NaSa T2_NLMT

Ngày 17/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Phước Toàn

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 11/12/2021 (7h00 - 10h30)

Trạm Phan Bội Châu 1, 4

Ngày 11/12/2021 (22h00 - 23h00)

Fashion Garmenia, Fashion Garments T2, Celebrity Fashion Vina, BIO HUman Tech VINA, Một phần xã Tam Thăng

Ngày 12/12/2021 (5h30 - 16h30)

Một phần xã Tam Thăng

Ngày 12/12/2021 (07h00 -11h30)

Fashion Garmenia, Fashion Garments T2, Celebrity Fashion Vina, BIO HUman Tech VINA

Ngày 13/12/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm KDC Nam Nguyễn Huệ

Ngày 13/12/2021 (13h30 - 15h30)

Trạm Sơn Trà 1A;

Ngày 14/12/2021 (7h00 - 13h30)

Trạm Tam Ngọc 4; Trường Xuân 8

Ngày 14/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Trần Quí Cáp 1 và Lý Thường Kiệt 5

Ngày 15/12/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm KDC Hòa Hương và Phan Chu Trinh 3

Ngày 15/12/2021 (13h30 - 16h30)

Trạm Phương Hòa Đông và Trạm Tân Thạnh 5

Ngày 16/12/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm KDC số 8

Ngày 16/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Trại giam

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 11/12/2021 (22h00 - 23h00)

Xã Tiên Phong, một phân xã Tiên Thọ

Ngày 12/12/2021 (16h00 - 17h00)

Xã Tiên Phong, một phân xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 12/12/2021 (6h00 - 12h00)

Xã Tam Lộc, Tam Vinh, một phần xã Tam Dân, thị trấn Phú Thịnh huyện Phú Ninh. Trạm Tam An 3-2, Xuân Trung, NVH Phú Ninh, BHXH-PN, MĐ Thái Bình, CCN Phú Thịnh 1, U World Sport, NMN Phú Ninh, NM nước đá Tam Phước, Phú Long, Kim Tự Tháp, CCN Phú Mỹ 1, Hoàng Ngân T1-T2,  NLMT 138, Sâm Sâm, Kỳ Nam, Kỳ Hưng, Viên Ngọc Xanh, Mặt trời Xanh, Trạm Gạch Viết Hàn, Tam Thành 11; Trạm: Tam Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Ngày 12/12/2021 (7h00 - 9h30)

Trạm T1 TTHC Phú Ninh, TT Phú Thịnh

Ngày 12/12/2021 (7h00 - 9h30)

Trạm Bơm 327 Tam Lộc, xã Tam Phước

Ngày 12/12/2021 (7h00 - 9h30)

Trạm Tam Phước 6, xã Tam Lộc

Ngày 12/12/2021 (9h45 - 12h00)

Trạm Tam Vinh 6, xã Tam Vinh

Ngày 12/12/2021 (9h45 - 12h00)

Trạm Tam Lộc 1, xã Tam Lộc

Ngày 12/12/2021 (12h00 - 12h30 và 15h00 - 15h30)

Trạm Tam An 1, 2, 5, 6, 7, Thuận An, NLMT Nguyễn Văn Học, Xăng Dầu Kỳ Lý, TTHL Bộ Đội Biên Phòng, Trung Tâm giống

Ngày 12/12/2021 (12h00 - 15h30)

Xã Tam Đàn, một phần xã Tam An huyện Phú Ninh,  các Trạm Phụ tải Chợ Chiên Đàn, Bưu cục Chiên Đàn,, UB Tam An, Ga An Mỹ, Làng Hòa Bình Việt Hàn, CCN Tam Đàn 1, 2, 3, Tự dùng 220 Tam Kỳ, NT Chiên Đàn, Sở KHCN tỉnh Quảng Nam .

Ngày 12/12/2021 (13h00 - 16h00)

Trạm Phú Mỹ, Phú Mỹ 2, Cơ sở Ứng dụng công nghệ sinh học

Ngày 12/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm CCN Tam Đàn 4

Ngày 12/12/2021 (13h00 - 14h15)

Trạm CCN Tam Đàn 3

Ngày 12/12/2021 (14h15 - 16h00)

Trạm CCN Tam Đàn 1

Ngày 11/12/2021 (22h00 - 23h00)

Xã Tam Dân

Ngày 12/12/2021 (16h00 - 17h00)

Xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 11/12/2021 (6h00 - 17h00)

Trạm Quý Phước 1, 2, 3, Quý Mỹ, DanaSmart, trại gà Hiển Tiên, Đồng Dương

Ngày 12/12/2021 (6h00 - 7h00 và 11h00 - 12h00)

Trạm An Thành 1, 2, Bình An 1, 2, BC Quán Gò, Tam Thành 8, 9.

Ngày 13/12/2021 (7h00 - 7h30 và 14h30 - 15h00)

Trạm Bơm Bình Giang, Bơm Bình Giang 2, Hiền Lương

Ngày 14/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm UB Bình Trung

Ngày 15/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Kỳ Trân 4

Ngày 15/12/2021 (7h40 - 11h20)

Trạm Bơm Bình Giang

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 11/12/2021 (22h00 - 23h00)

Xã Sông Trà, Phước Trà, Quế Lưu, Quế Bình, Trạm CCN Bà Huỳnh, Vi-Ja_NLMT, Bà Xá, trại heo Tam Hiệp, T9 Phước Hiệp.

Ngày 12/12/2021 (16h00 - 17h00)

Xã Sông Trà, Phước Trà, Quế Lưu, Quế Bình, Trạm CCN Bà Huỳnh, Vi-Ja_NLMT, Bà Xá, trại heo Tam Hiệp, T9 Phước Hiệp.

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 13/12/2021 (7h30 - 9h30)

Trạm Thủy điện nước Chè 3

Ngày 13/12/2021 (10h00 - 12h00)

Trạm Công ty Đường Bộ

Ngày 17/12/2021 (06h00 - 07hg00 và 16h00 - 17h00)

Thị trấn Khâm Đức

Ngày 17/12/2021 (6h00 - 17h00)

Xã Phước Đức, Phước Năng , Phước Mỹ, NMTĐ Đăk Sa

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 10/12/2021 (7h00 - 10h30)

Trạm Gạch Ngói Quế Sơn

Ngày 10/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Vườn dâu

Ngày 11/12/2021 (7h00 - 11h30)

Xã Quế Phong, Trạm Quế Long 2

Ngày 14/12/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm Quế Phú 1-1, Quế Phú 4-1, T4 Quế Phú

Ngày 15/12/2021 (7h00 - 14h30)

Trạm Quế Phú 2, Quế Phú 4, T9 Quế Phú

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 12/12/2021 (5h00 - 17h00)

Xã Duy Nghĩa, Duy Hải

Ngày 12/12/2021 (6h30 - 11h00)

Xã Duy Trung, Duy Trinh, HTX Duy Sơn

Ngày 13/12/2021 (7h00 - 7h30 và 14h30 - 15h00)

Xã Duy Thành, Công ty Năm Châu Kính

Ngày 13/12/2021 (7h00 - 15h00)

Trạm Bơm Dưỡng Mông, Trạm Nam Phước 1, Đội QLVH LĐCT Quảng Nam

Ngày 13/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm CCN Vân Ly

Ngày 13/12/2021 (13h30 - 17h10)

Trạm Long Hội

Ngày 14/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Dệt 2 TT Nam Phước

Ngày 14/12/2021 (13h30 - 17h30)

Trạm CN Điện Phong

Ngày 15/12/2021 (13h40 - 17h00)

Trạm Bơm Cầu Đen

Ngày 16/12/2021 (06h00 - 12h00)

Xã Duy Thu, Duy Hòa

Ngày 16/12/2021 (06h00 - 14h30)

Xã Duy Tân, Duy Phú, NM gạch Phan Ngọc Anh, gạch Bàn Sơn, gạch An Hòa, di tích Mỹ Sơn, KS Champa

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 12/12/2021 (5h30 đến 6h30 và từ 15h30 đến 16h30)

Một phần xã Điện Hòa, xã Điện Thắng Trung, Phường Điện An, Công ty CP chăn nuôi Miền Trung, Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia), Cơ sở SX nước đá Hà Phùng, Công ty TNHH Thiện Hoàng, Công ty TNHH Woochang Việt Nam, DNTN Hòa Thắng, Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng), Xí Nghiệp Than Nam Ngãi - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Than Miền Trung, Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Điện Bàn, Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Hưng Anh, Công ty Cổ phần Bao Bì Hòa Thọ Quảng Đà

Ngày 12/12/2021 (5h30 - 16h30)

Thôn Trung Phú 1,2, Thôn Bồng Lai, Khu tái định cư xã Điện Minh; Trạm bơm Điện Bình; Thôn Đông Khương 1, Thôn Thanh Chiêm, Thôn Triêm Nam, thôn Đông Khương 2, Khu tái định cư xã Điện Phương; Chiếu sáng cầu Câu Lâu (trạm T2); Trạm bơm Điện Phương; Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ, Một phần Khối 1, một phần Khối 4, Khối 3 và Khối 6 P Vĩnh Điện

Ngày 14/12/2021 (7h30 - 11h30)

Thôn Phong Lục Nam xã Điện Thắng Nam

Ngày 15/12/2021 (7h30 - 10h00)

Công ty CP Nhà Việt nam VINAHOUSE

Ngày 15/12/2021 (13h30 - 16h30)

Công ty TNHH Lâm sản Hoà Minh; Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thủy Sản Bio Vina; Công ty CP Hoàng Hà; Công ty TNHH SX & Thương Mại Dịch Vụ  E&A; Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nội Thất Mộc Sơn DANA; Công Ty TNHH GREPOWER ANT

Ngày 16/12/2021 (7h30 - 10h00)

Thôn Đông Hoà xã Điện Thọ

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 11/12/2021 (7h30 - 11h30)

Một thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh

Ngày 11/12/2021 (13h00 - 17h00)

Một phần Khối  An bàng, Phường Cẩm An

Ngày 12/12/2021 (7h30 - 11h30)

Một phần khối Trảng Kèo, P Thanh Hà

Ngày 12/12/2021 (13h00 - 17h00)

Cty Đại Thành, Sông ngân

Ngày 15/12/2021 (7h30 - 11h30)

Nhà máy xử lý nước Thải Cẩm Than

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 11/12/2021 (8h00 - 16h00)

Trạm Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong

Ngày 13/12/2021 (7h30 - 16h30)

Trạm Bơm Hà Tân

Ngày 13/12/2021 (7h30 - 16h30)

Trạm Bàng Tân, Bàng Tân 2

Ngày 14/12/2021 (7h00 - 17h00)

Trạm Bơm Mỹ Lễ

Ngày 14/12/2021 (7h30 - 14h30)

Trạm Lâm Tây 2

Ngày 15/12/2021 (7h30 - 14h30)

Trạm Khe Hoa, Tân Đợi, Cầu Tân Đợi, Đồng Chàm, Đầu Gò

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.12 đến ngày 10.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27.11 đến ngày 3.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2021 với nội dung như sau: