Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.6.2022 đến ngày 17.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/06/2022 đến ngày 17/06/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 12/6/2022 (5h00 - 17h00)

Xã Tam Quang gồm Trạm Thanh Long 2, Long Bình, T6 Tam Quang, Tam Quang 2, KDC Tam Quang, Tam Quang 3, Trung Toàn, An Hải Tây, Tam Quang 1, Phạm Hoài Nhơn, NĐ Tam Quang, Bình An, UB Tam Quang, Tuấn Vũ, An Hải Đông, Hải Quan KH, Cảng Kỳ Hà, Kỳ Hà 1, Kỳ Hà 2, Cảng cá Tam Quang, Đồn Biên phòng, Phá dỡ tàu biển, K 41, Thép Trường Thành, Xăng dầu QK5, Cảnh sát biển T1, T2, T3, T4, T5, Công ty Sông Thu, KDC Tam Quang 1-1, Kè biển Tam Quang, Sơn Hà T2_NLMT, Tôm sú Long Bình

Ngày 14/6/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Anh 2-1, Tam Anh 2-3

Ngày 15/6/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Anh Nam 3

Ngày 16/6/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm TĐC Tam Hiệp T1, T2, Tam Hiệp 4

Ngày 17/6/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Tam Giang 7

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 11/6/2022 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Hai bên đường Phan Chu Trinh từ Trường PTTH Phan Bội Châu đến cầu Tam Kỳ; KP Hương Chánh; KP Hương Trà Tây; KP Hương Trà Đông; KP Hương Trung phường Hòa Hương; KP 2 An Sơn

Ngày 11/6/2022 (5h00 - 17h00)

Hai bên đường Phan Chu Trinh từ ngã tư Nam Ngãi đến Trường PTTH Phan Bội Châu; đường Tôn Đức Thắng từ đường Hùng Vương đến cầu Kỳ Phú 1;  thuộc KP 3 phường Phước Hòa; KP Bàn Thạch, KP Hồng Lư

Ngày 12/6/2022 (5h00 - 17h00)

KP Xuân Đông phường Trường Xuân

Ngày 14/6/2022 (5h00 - 12h00)

KP Xuân Đông phường Trường Xuân; thôn Thọ Tân xã Tam Ngọc

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 12/6/2022 (6h30 - 11h00)

Trạm số 6_tổ Đồng Bàu, Huyện ủy, trạm Bảo hiểm xã hội Bắc Trà My

Ngày 12/6/2022 (10h00 - 13h30)

Một phần tổ Mậu Cà

Ngày 12/6/2022 (12h30 - 17h30)

Trạm Bệnh viện, trạm Trung tâm Y tế, tổ Đàng Nước

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 11/6/2022 (05h00-06h00 và 16h30-17h30)

Trạm Bình Lãnh 1A

Ngày 13/6/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Bình Sa 6

Ngày 13/6/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Tiên Đõa 2

Ngày 13/6/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Tây Giang

Ngày 13/6/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Đông Tác 1

Ngày 14/6/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Đông Tác 2

Ngày 14/6/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Gia Nghĩa 2

Ngày 14/6/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Gia Nghĩa 2

Ngày 14/6/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm UB Bình Nam

Ngày 15/6/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Bình Hải 3

Ngày 15/6/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Đồng Trì

Ngày 15/6/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Phước An 4

Ngày 15/6/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Phước An

Ngày 16/6/2022 (14h00 - 16h30)

Trạm Hà Lam 8

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 11/6/2022 (05h00-06h00 và 16h30-17h30)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Lâm, thôn Phú Bình xã Quế Thọ, thôn An Phú, An Tráng xã Bình Sơn, một phần thị trấn Tân Bình.

Ngày 11/6/2022 (5h00 - 17h30)

Xã Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước

Ngày 14/6/2022 (6h00 - 14h30)

Trạm CCN Bà Huỳnh, Vàng Khe, Sông Trà 1B

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 14/6/2022 (6h00 - 14h30)

Xã Phước Hòa, Phước Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 16/6/2022 (7h00 - 10h00)

Thôn Phương Nam xã Quế Phú

Ngày 17/6/2022 (7h00 - 11h00)

Thôn Hương Quế Nam xã Quế Phú

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 11/6/2022 (5h00 - 16h00)

Xã Quế Lâm, thôn Dùi Chiêng xã Phước Ninh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 12/6/2022 (7h00 - 13h30)

Trạm thôn 5 Duy Hải, TĐC Duy Hải

Ngày 14/6/2022 (5h00 - 14h30)

Thôn Bàn Sơn, Trung Sơn, Chánh Sơn và trạm Gạch Duy Thu; Vườn trái cây Ngọc Anh

Ngày 16/6/2022 (7h00 - 14h00)

Khối phố Châu Hiệp, TT Nam Phước

Ngày 17/6/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn An Lạc xã Duy Thành, trạm Hiền Lương, Bơm Bình Giang, Bơm Bình Giang 2.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 15/6/2022 (04h30-06h00 và 16h00-17h30)

Phường Điện Dương.

Ngày 15/6/2022 (04h30 - 17h30)

Trạm Bàu Sen, Hà Nha, Bơm Hà Gia

Ngày 15/6/2022 (5h30 - 16h00)

Thôn Thanh Chiêm 2, Triêm Trung 1, 2 và Triêm Đông 1, 2 xã Điện Phương; thôn Uất Lũy, Tân Mỹ xã Điện Minh

Ngày 17/6/2022 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Thôn Bồng Lai, Khúc Luỹ, Đồng Hạnh xã Điện Minh; thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong; trạm Thuỷ lợi hoá đất màu Gò Đình; bơm Lâm Thái, khối phố Câu Nhi Đông, Câu Nhi Tây, Bằng An Tây, Bằng An Trung, phường Điện An; thôn Nhị Dinh 1, 2, 3 và khu tái định cư xã Điện Phước; hộ tư nhân Thân Hóa; trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Hội An

Ngày 17/6/2022 (05h00 - 12h00)

Khối phố Bằng An Đông xã Điện An, trạm bơm Điện An HTX Điện An 1

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 12/5/2022 (13h15 - 15h00)

Trạm Hải Đăng

Ngày 13/5/2022 (13h15 - 15h00)

Trạm KS My Ngọc

Ngày 12/6/2022 (7h30 - 9h00)

Trạm Hữu Nghị

Ngày 12/6/2022 (9h00 - 10h30)

Trạm Hỗ Trợ Miền Trung 1

Ngày 12/6/2022 (10h30 - 12h30)

Trạm Hỗ trợ miền Trung 2

Ngày 13/6/2022 (7h30 - 9h00)

Trạm Tiên Sơn

Ngày 13/6/2022 (9h00 - 10h30)

Trạm Xử lý nước thải CCN

Ngày 13/6/2022 (10h30 - 12h30)

Công ty BIVI

Ngày 13/6/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Minh Thịnh Lợi

Ngày 13/6/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm KDL Làng Quê

Ngày 17/6/2022 (7h30 - 9h00)

Trạm Văn Minh Huy

Ngày 17/6/2022 (7h30 - 9h00)

Trạm Lê Văn Sa

Ngày 17/6/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Đào tạo LX

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 11/6/2022 (06h00-07h00 và 11h30-12h30)

Thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại An, xã Đại Minh, xã Đại Hòa, xã Đại Cường, May Đại Cường, Minh Khang, TTHC thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Nghĩa, Bệnh viện Bắc Quảng Nam, Nhà máy nước Đại Lộc, Thương mại Đại Lộc, Lương thực Đại Lộc, Bưu điện Đại Lộc, Kho bạc Đại Lộc, Chi cục thuế Đại Lộc, May Thái Liên, Trường Nguyễn Trãi, xã Đại Hiệp, các doanh nghiệp thuộc CCN Đại Hiệp, CCN Đại Nghĩa, CCN Đại Quang, NLMT Hải Sun, NLMT Hải Sun 2, NLMT Tân Thành Thắng, NLMT Phúc Thiện, NLMT Bình Đông.

Ngày 11/6/2022 (6h00 - 12h30)

Trạm Phú Quý

Ngày 15/6/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm bơm Đại Phú

Ngày 15/6/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Bình Đông

Ngày 15/6/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Phiếm Ái

Ngày 16/6/2022 (5h00 - 17h00)

Trạm Phú Thuận, Bưu điện Đại Thắng, Phú Long, Phú Long 2, Phú Long 4

Ngày 17/6/2022 (5h00-6h00 và 14h00-15h00)

Trạm  Cầu Phao, Cầu Phao 2, Máy Trắng, Lâm Tây, Bầu Gà, Bơm Lâm Phụng, AS Lâm Phụng, Lâm Phụng 3, Bàng Tân, Bàng Tân 2, Khoáng sản Fensfat, Lộc Phước, An Định, Thủy điện Đại Đồng, Nước đá Đại Quang, Tân Thành, Khai thác đá Đại Quang 27/7, Thanh Tùng, xã Đại Quang

Ngày 17/6/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm  Lặp Quang Đại Lộc, Hà Nha, Vĩnh Phước 2, Bơm Vĩnh Phước, Lâm Tây 2, Gạch Đại Hưng 1, Gạch Đại Hưng 2, Đá Tràng Thạch, Toàn Phát

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 12/6/2022 (05h30-06h30 và 14h00-15h00)

Huyện Đông Giang

Ngày 14/6/2022 (05h00-06h00 và 14h00-15h00)

Thị trấn Prao, xã Tà Lu, xã Zơ Ngây, A Ting, xã Ba, xã Tư và xã Sông Kôn

Ngày 14/6/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Tà Xí và trạm thị trấn 4 Prao

Ngày 14/6/2022 (6h00 - 13h00)

Thôn Phú Bảo, thôn 5 và thôn 6, xã Ba

Ngày 15/6/2022 (5h30 - 14h30)

Xã Tư

Ngày 16/6/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Xã Zơ Ngây, A Ting, xã Ba, xã Tư và một phần xã Sông Kôn

Ngày 16/6/2022 (05h00 - 16h00)

Trạm K8, K9

Ngày 16/6/2022 (5h30 - 14h30)

Một phần xã Ba

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 12/6/2022 (05h30-06h30 và 14h00-15h00)

Huyện Tây Giang

Ngày 17/6/2022 (4h30 - 14h30)

Một phần huyện Tây Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.6.2022 đến ngày 10.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/06/2022 đến ngày 10/06/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.5.2022 đến ngày 3.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/05/2022 đến ngày 03/06/2022 với nội dung như sau: