Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/9 đến ngày 23/9/2023

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/09/2023 đến ngày 23/09/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 10/9/2023 (23h00-23h50)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 16/9/2023 (05h00-05h30 và 06h30-07h00)

Trạm Chữ Quang Mẫn, Tam Xuân 3-9

Ngày 16/9/2023 (5h00 - 7h00)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 16/9/2023 (6h00 - 8h00)

Trạm Đất Quảng T7

Ngày 16/9/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm An Tân 8, Thép Chu Lai T2, Chiếu sáng T2, Chiếu sáng T3, Cảng hàng Không, Cảng hàng Không Chu Lai, Đài Không Lưu, Mobifone 15

Ngày 16/9/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Trạm Dacotex

Ngày 16/9/2023 (14h00 - 16h00)

Trạm Vinh Gia T2

Ngày 17/9/2023 (5h00 - 12h00)

Trạm Đập chính Phú Ninh, Đập tràn Phú Ninh, Nhà máy nước Tam Hiệp xã Tam Xuân 2     

Ngày 18/9/2023 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Tiến 11

Ngày 18/9/2023 (6h00 - 8h00)

Trạm Tam Hòa 3

Ngày 18/9/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Tam Hòa 4

Ngày 18/9/2023 (14h00 - 16h00)

Trạm Tam Hòa 8

Ngày 18/9/2023 (16h00 - 18h00)

Trạm Tam Hòa 7

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Xuân 4-5

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 8h00)

Trạm Tam Mỹ 1

Ngày 19/9/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 4

Ngày 19/9/2023 (14h00 - 16h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 3

Ngày 19/9/2023 (16h00 - 18h00)

Trạm Khương Nhơn

Ngày 20/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Hòa 14

Ngày 20/9/2023 (14h00 - 17h00)

Trạm Tam Tiến 14

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 10/9/2023 (23h00-23h50)

KP 4, KP 5, KP6 phường Phước Hòa; KP Bàn Thạch, KP Hồng Lư, KP Hương Chánh phường Hòa Hương; KP 1, KP 2, KP3 phường An Sơn; KP Phú Ân, KP Phú Phong, KP Phú Sơn phường An Phú; Thôn Phú Thạnh, thôn Phú Tân, thôn Phú Bình xã Tam Phú

Ngày 17/9/2023 (5h00 - 12h00)

Trạm Trung tâm giống cá rô phi xã Tam Ngọc              

Ngày 17/9/2023 (7h00 - 10h00)

Trạm Panko T2 XT 473TTH (Panko Tam Thăng)

Ngày 17/9/2023 (7h30 - 17h00)

Công ty TNHH ORIENTAL COMMERCE VINA (KCN Tam Thăng) 

Ngày 17/9/2023 (9h30 - 12h00)

Trạm Panko T12

Ngày 17/9/2023 (13h30 - 17h00)

Trạm Ducsan Vina T4

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 10h00)

Thôn Vĩnh Bình xã Tam Thăng

Ngày 19/9/2023 (7h30 - 11h30)

Chiếu sáng KCN Tam Thăng

Ngày 20/9/2023 (6h00 - 10h30)

Thôn Trà Lang, Phú Ninh xã Tam Ngọc

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 16/9/2023 (6h00 - 11h30)

Trạm Tiên An 1A, Tiên An 1

Ngày 17/9/2023 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Xã Tiên Phong; trạm Tiên Thọ 1, Tiên Thọ 2, Thôn 2 Tiên Thọ, Tiên Thọ 12, Thôn 11 Tiên Thọ, Thôn 4 Tiên Thọ, MỎ đá Cù Lao          

Ngày 20/9/2023 (6h00 - 16h00)

Trạm Tiên Sơn 3 XT471T42, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước

Ngày 22/9/2023 (6h00 - 11h30)

Xã Tiên Lãnh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 17/9/2023 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Xã Tam Dân                  

Ngày 17/9/2023 (5h00 - 12h00)

Xã Tam Đại, Tam Thái; trạm Tam Dân 5, Tam Dân 11, Tam Dân 12              

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 17/9/2023 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Xã Trà Đốc

Ngày 17/9/2023 (6h00 - 17h00)

Xã Trà Sơn, Trà Tân

Ngày 22/9/2023 (06h00-06h30 và 16h00-16h30)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Kot

Ngày 22/9/2023 (6h00 - 16h30)

Xã Trà Nú

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 16h00)

Một phần xã Bình Trung, Bình An, Bình Nam

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 16/9/2023 (5h00 - 7h00)

Xã Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 23/9/2023 (15h00 - 19h00)

Xã Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 22/9/2023 (6h00 - 11h30)

Xã Phước Gia

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 16/9/2023 (5h00 - 19h00)

Huyện Phước Sơn; Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Ngày 23/9/2023 (15h00 - 19h00)

Huyện Phước Sơn; Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Từ 05h00 ngày 16/09/2023 đến 19h00 ngày 23/09/2023

Công ty TNHH Ngọc Lĩnh

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 16/9/2023 (06h00-06h30 và 17h00-17h30)

Xã Quế An.

Ngày 16/9/2023 (6h00 - 17h30)

Trạm Đông Phú 2, CC Thuế Quế Sơn, Trạm Quế Long 2, Trạm Cầu Liêu  xã Quế Phong

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 18/9/2023 (6h00 - 15h00)

Thôn Nhơn Bồi xã Duy Thành.

Ngày 18/9/2023 (6h00 - 11h30)

Một phần thôn Tĩnh Yên xã Duy Thu

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 15h00)

Một phần thôn Thu Bồn Đông xã Duy Tân.

Ngày 20/9/2023 (6h00 - 10h30)

Một phần KP Long Xuyên 2 thị trấn Nam Phước.

Ngày 20/9/2023 (13h00 - 17h30)

Một phần KP Mỹ Hòa thị trấn Nam Phước.

Ngày 21/9/2023 (6h00 - 11h30)

Trạm nhà máy nước Nam Phước T1

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 17/9/2023 (06h00-07h30 và 15h30-17h00)

Xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang

Ngày 17/9/2023 (6h00 - 16h00)

Chi Nhánh Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp QNĐN tại tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Reepro; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 3; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Makitech Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam; Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam; Công ty TNHH Agata Việt Nam; Công ty CP Green Planet; Công ty CP BCG EVERGREEN

Ngày 17/9/2023 (6h00 - 16h00)

Công ty Giày RIEKER Việt Nam (trạm 2-2)

Ngày 17/9/2023 (6h00 - 16h00)

Công ty Giày RIEKER Việt Nam (trạm 2-3)

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Tân Bình 3 xã Điện Trung

Ngày 19/9/2023 (6h00 - 15h00)

Trạm Bơm Điện Trung 2-2

Ngày 20/9/2023 (6h30 - 11h00)

HTX NN DVSX KDTH Điện Thọ I (trạm Thôn Tây)

Ngày 20/9/2023 (6h30 - 11h30)

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp I Điện Phước (trạm Làng Nghề)

Ngày 20/9/2023 (8h00 - 9h30)

Công Ty TNHH Bao Bì Hải Sơn Phúc

Ngày 20/9/2023 (9h30 - 11h00)

Công ty CP Nhựa Miền Trung

Ngày 21/9/2023 (6h00 - 11h30)

Một phần thôn An Hà, Đình An xã Điện Phong

Ngày 21/9/2023 (6h00 - 15h00)

Một phần Thôn Hà An xã Điện Phong.

Ngày 21/9/2023 (6h00 - 12h00)

Công ty TNHH Lâm sản Hoà Minh; Công ty TNHH Quốc Thịnh; Công ty CP Hoàng Hà; Công ty TNHH SX & Thương Mại Dịch Vụ  E&A; Chi nhánh Công ty CP Bình Nguyên; Chi nhánh Miền Trung - Công ty CP giống cây trồng Miền Nam; Công ty TNHH IFC; Tổng Công ty Cổ Phần Y Tế  Danameco, Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thủy Sản Bio Vina, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nội Thất Mộc Sơn DANA, HKD Thái Bá Sơn, Công Ty TNHH Âu Lạc Décor, Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Việt Long, Công Ty Cổ Phần Nhựa PATCO, Công Ty TNHH GREPOWER ANT, Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp Minh Tuấn Tú, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và xây Dựng 23, Công Ty TNHH Kỹ Thuật POSO, Công ty TNHH MTV Phạm - ASSET – Đà Nẵng

Ngày 21/9/2023 (13h00 - 15h30)

Thôn La Thọ 3 và một phần thôn La Thọ 2 xã Điện Hòa

Ngày 21/9/2023 (7h00 - 9h00)

Công ty Việt Hàn, CCN Nam Dương thị xã Điện Bàn

Ngày 21/9/2023 (9h30 - 11h30)

Công ty Gạch không Nung Điện Bàn, CCN Nam Dương thị xã Điện Bàn

Ngày 21/9/2023 (13h00 - 15h00)

Trung tâm trinh sát kỹ thuật 47 phường Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 19/9/2023 (6h30 - 11h30)

Một phần Khối Thanh Tây phường Cẩm Châu

Ngày 21/9/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm OKINAWA phường Thanh Hà

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 18/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Lâm Nghiệp

Ngày 18/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Làng Rô

Ngày 18/9/2023 (7h30 - 9h30)

Trạm UB Cà Dy

Ngày 18/9/2023 (9h30 - 11h30)

Tự dùng TN2 trạm 220kV Thạnh Mỹ

Ngày 19/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm TD 500kV Thạnh Mỹ

Ngày 19/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm TĐC Pà Păng

Ngày 21/9/2023 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Xã TaBhing, Tà Pơ

Ngày 21/9/2023 (6h00 - 17h00)

Xã Cà Dy

Ngày 22/9/2023 (6h00 - 17h00)

Tổ dân phố Thôn Hoa; trạm Bơm nước T1, Bơm nước T3 Xuân Thành

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 19/9/2023 (5h00 - 18h00)

Đập thủy điện A Vương

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 19/9/2023 (5h00 - 18h00)

Xã Dang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9/9 đến ngày 16/9/2023

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/09/2023 đến ngày 16/09/2023 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 2/9 đến ngày 8/9/2023

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/09/2023 đến ngày 08/09/2023 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/8 đến ngày 1/9/2023

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/08/2023 đến ngày 01/09/2023 với nội dung như sau: