Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.12 đến ngày 24.12.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 18/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Cảnh sát biển T4

Ngày 18/12/2021 (9h00 - 11h00)

Trạm Hữu Toàn T1

Ngày 21/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm UB Thị Trấn, Trường Cấp 3 NT

Ngày 21/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Tiến 3

Ngày 23/12/2021 (07h00-07h30 và 12h30-13h00)

Mất điện 1 phần xã Tam Xuân 1, xã Tam Tiến

Ngày 23/12/2021 (7h00 - 13h00)

Trạm Tam Tiến 6, 7, 18, KDL Cát Vàng, KDL Min

Ngày 23/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Comin An An Hòa T1

Ngày 23/12/2021 (9h00 - 11h00)

Trạm Cảng Tam Hiệp T1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 18/12/2021 (6h30 - 17h30)

Trạm Trường Xuân 5, 7

Ngày 18/12/2021 (7h30 - 13h30)

Trạm Nguyễn Du 1; Trạm Bệnh viện Y học Dân tộc

Ngày 19/12/2021 (7h30 - 12h00)

Trạm T1; T2 UB tỉnh

Ngày 21/12/2021 (7h00 - 16h00)

KP Hương Trà Đông; Hương Trà Tây phường Hòa Hương

Ngày 21/12/2021 (7h30 - 9h30)

Trạm Tam Phú 7

Ngày 24/12/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Trường Xuân 2-2, 7

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 21/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam Thái 4, xã Tam Thái

Ngày 22/12/2021 (8h00 - 15h30)

Trạm Tam Lãnh 1, xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 23/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Thôn 11 Tiên Thọ, xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 18/12/2021 (6h30 - 16h30)

Sông Tranh 2, xã Trà Bui

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 18/12/2021 (6h30 - 15h30)

Khu TTHC NTM, xã Trà Tập

Ngày 18/12/2021 (06h30-07h00 và 15h00-15h30)

Xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Cang

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 18/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Xuân Thái Tây

Ngày 18/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Cẩm Lũ

Ngày 18/12/2021 (9h00 - 11h30)

Trạm Vinh Huy 2

Ngày 18/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Tú Mỹ

Ngày 20/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm T4 Bình Trung

Ngày 20/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm T5 Bình Trung

Ngày 21/12/2021 (7h00 - 15h30)

Khu vực các Trạm XD Tuyết Mai, Trà Long, T3 Bình Trung

Ngày 22/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Thái Đông 2

Ngày 22/12/2021 (13h00 - 17h00) 

Trạm An Thái

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 18/12/2021 (7h00 - 15h30)

Trạm Bình Sơn 1, Thôn 5 Bình Sơn

Ngày 18/12/2021 (7h00 - 15h30)

Trạm Phước Trà 2, Thôn 3A Sông Trà

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 21/12/2021 (7h00 - 10h30)

Trạm Phước Chánh 2

Ngày 23/12/2021 (7h00 - 15h30)

Trạm Phước Thành 3, 4A, 4B, Thôn 2 Phước Thành

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 19/12/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm Gentum 2

Ngày 20/12/2021 (7h00 - 16h30)

Trạm Phương Loan

Ngày 22/12/2021 (6h30 - 17h30)

Xã Quế Long

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 22/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm TĐC Quế Trung

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 19/12/2021 (7h00 - 12h00) 

Tây An 7, NLMT Minh Tuấn Tú, NLMT XLCN Quảng Nam, Tây An 12, Lâm Hùng, Tây An 8, Tây An T1, Tây An 11, Tây An T2, Đại Dương Kính, NLMT Energy Central.

Ngày 19/12/2021 (7h00 - 12h00)

Trạm CCN Tây An 8

Ngày 19/12/2021 (7h00 - 11h00)

Một phần TT Nam Phước

Ngày 20/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm  Gạch Ngọc Anh -560 kVA

Ngày 20/12/2021 (13h00 - 17h30)

Thôn Tây Sơn Tây, Tây Sơn Đông xã Duy Hải

Ngày 22/12/2021 (7h00 - 10h00)

Thôn Hà Nam, xã Duy Trung

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 16/12/2021 (05h00 - 07h00)

Một phần P Điện Dương, Điện Nam Đông, Phường Vĩnh Điện, một phần xã Điện Phương; Thôn Tân Mỹ, Uất Luỹ xã Điện Minh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, TX Điện Bàn

Ngày 23h00 ngày 17/12/2021 - 00h00 ngày 18/12/2021

Một phần P Điện Dương, Điện Nam Đông, Phường Vĩnh Điện, một phần xã Điện Phương; Thôn Tân Mỹ, Uất Luỹ xã Điện Minh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, TX Điện Bàn.

Ngày 18/12/2021 (05h00 - 06h00)

Một phần P Điện Dương, Điện Nam Đông, Phường Vĩnh Điện, một phần xã Điện Phương; Thôn Tân Mỹ, Uất Luỹ xã Điện Minh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, TX Điện Bàn

Ngày 18/12/2021 (7h30 - 11h00)

Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (Trạm Nhà máy nước KCN và Văn Phòng KCN)

Ngày 20/12/2021 (7h00 - 11h30)

Thôn Hòa Giang, xã Điện Trung

Ngày 20/12/2021 (7h30 - 10h30)

Khối phố Hà Dừa, Viêm Minh phường Điện Ngọc

Ngày 20/12/2021 (13h30 - 16h30)

Thôn Nông Sơn 1 xã Điện Phước

Ngày 21/12/2021 (7h00-7h30 và 11h00 - 11h30)

Công ty CP giống nông lâm nghiệp Quảng Nam, Thôn Viêm Tây 2, 3, thôn Bồ Mưng 1, 2, 3 xã Điện Thắng Bắc, Trung tâm viễn thông 3 - Bưu điện Điện Thắng, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây Dựng & Đầu Tư Quang Nguyễn - Chi Nhánh Quảng Nam, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Tâm Quang Nguyễn, Thôn Thanh Quýt 2, 6 xã Điện Thắng Trung

Ngày 21/12/2021 (7h00 - 11h30)

Khối phố Ngân Hà phường Điện Ngọc, Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Tứ Câu), Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (trạm xử lý nước thải), một phần thôn Bồ Mưng 1 Điện Thắng Bắc, KDC 2 A Điện Ngọc

Ngày 23/12/2021 (7h30 - 11h00)

Một phần Khối phố Ngân Giang, KĐT An Phú Quý phường Điện Ngọc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 23h00 ngày 15/12/2021 - 00h00 ngày 16/12/2021

Một phân Phường Sơn Phong, Cẩm Châu, Phường Cẩm An, một phần Cửa Đại, Xã Trà Quế, Một phần Phường Minh An, Tân An, Cẩm Phô, Xã Tân Hiệp

Ngày 16/12/2021 (05h00 - 07h00)

Thành phố Hội An

Ngày 23h00 ngày 17/12/2021 - 00h00 ngày 18/12/2021

Thành phố Hội An

Ngày 18/12/2021 (05h00 - 06h00)

Thành phố Hội An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 18/12/2021 (6h00-8h00 và 16h00-18h00)

Trạm Hòa An, Triệu Long, Sao Mộc, Thanh Ninh, Ngọc Nam Phương, Nhất Hưng Đại Đồng, Nhất Hưng Đại Đồng 2, Phú Thịnh, BTTĐ A Vương, HTX Hiệp Hưng, Tâm Phúc Nguyên, Gạch Thành Tâm, Cao su ĐN, Cao su 2, Cao su 3, Công ty Đại Hòa, HùngThanh, Xăng dầu Đại Quang, Gạch Phương Nam, Prime Đại Quang, NLMT Hải Sun, NLMT Hải Sun (T2), Phước Kỳ Nam T1, Phước Kỳ Nam T2, Quảng Lộc, Bê tông Hiệp Hưng, Hải Thành Công, Hòa Hưng Lộc, Nhà máy Giấy Đại Hiệp, VLXD Hiệp Hưng, Mỏ đá Phú Quý, Xi măng Thanh Long, Phong Nha, Á Châu, Vân Long, Phúc Thiện, NLMT_Tân Thành Thắng, NLMT_Phúc Thiện, NLMT_Bình Đông, các doang nghiệp thuộc CCN Đại Hiệp, HTX Đại Hiệp T1, HTX Đại Hiệp T2, Phú Hải, Trạm trạm Bơm Phước Nghĩa, Bơm Ái Nghĩa, Thôn 10 Đại Cường, Phú Lộc, Đại An 2, Đại An 3

Ngày 18/12/2021 (6h00-18h00)

Trạm Phú Quý, Một phần Thị trấn Ái Nghĩa, Trung tâm hành chính TT Ái Nghĩa, xã Đại Nghĩa, Trạm Nhà máy nước Đại Lộc, Lương thực Đại Lộc, Thương mại Đại Lộc, Bưu điện Đại Lộc, Kho bạc Đại Lộc, Chi cục thuế Đại Lộc, Bệnh viện, Bệnh viện Bắc Quảng Nam, Lương thực Đại Lộc, May Thái Liên

Ngày 20/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Thôn 10 Đại Cường

Ngày 20/12/2021 (7h30 - 14h30)

Trạm Hà Nha

Ngày 23/12/2021 (8h00 - 15h00)

Trạm Hóc Chùa, Đại Hồng 5, 6, 7, Lập Thuận, Phước Lâm 3, Viễn thông Đại Hồng, Phước Lâm, Đại Hồng 2, 3, Phước Lâm 3, Khe Liêm, Hòa Hữu

Khu vực: Huyện Đông Giang và Nam Giang

Ngày 14/12/2021 (05h30 - 6h30 và 11h30 - 12h30)

Huyện Đông Giang (trừ xã Kà Dăng) và Tây Giang

Ngày 19/12/2021 (6h00 - 14h30)

Huyện Đông Giang (trừ xã Kà Dăng) và Tây Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.12 đến ngày 17.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.12 đến ngày 10.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2021 với nội dung như sau: