Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/8 đến ngày 25/8/2023

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/08/2023 đến ngày 25/08/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 20/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm KIA T1, KIA T2, KIA T3

Ngày 21/8/2023 (6h00 - 10h00)

Trạm UB Tam Hòa

Ngày 22/8/2023 (5h00 - 11h30)

Trạm Tam Hiệp 3

Ngày 23/8/2023 (5h00 - 11h30)

Trạm Tam Giang 3, Cảng cá An Hòa

Ngày 25/8/2023 (06h00-07h00 và 15h00-16h00)

Trạm Tam Sơn 1, Tam Sơn 2-1, Tam Sơn 3, Tam Sơn 5, Tam Sơn 6, Tam Sơn 7, Phú Hòa, Phạm Đắc Hùng, Thuận Yên Tây

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 19/8/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần KP Hồng Lư, một phần khối phố Hương Sơn (Kiệt Thu Hương) phường Hòa Hương

Ngày 19/8/2023 (7h30 - 9h15)

Siêu thị Điện máy Chợ Lớn tại Tam Kỳ

Ngày 19/8/2023 (9h15 - 11h00)

Ngân hàng Sacombank

Ngày 19/8/2023 (14h30 - 16h45)

Công ty bao bì Thuận Yên; Công ty may Minh Phương

Ngày 24/8/2023 (6h30 - 9h30)

Một phần khối phố 4, 5 phường An Sơn

Ngày 24/8/2023 (6h30 - 9h30)

Đường Nguyễn Thái Bình, KP 2 phường An Sơn

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 19/8/2023 (6h00 - 10h30)

Trạm TTHC Tiên Phước

Ngày 22/8/2023 (6h00 - 10h30)

Trạm Tiên Mỹ 4

Ngày 23/8/2023 (6h00 - 10h30)

Trạm Tiên Ngọc 4

Ngày 24/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Thôn 1 Tiên Phong, Trại heo Tiên Phong

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Tiên Cảnh 4, Tiên Cảnh 5, Lò Thung, Lộc Yên, Bình Yên

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 19/8/2023 (6h00 - 10h30)

Trạm Mỏ đá Thái Bình 2

Ngày 19/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm HTX Tam An 1

Ngày 20/8/2023 (6h00 - 10h00)

Trạm Tam Dân 6

Ngày 20/8/2023 (6h00 - 10h30)

Trạm CCN Chợ Lò 1

Ngày 22/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam Thái 1

Ngày 23/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Trung Đàn

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 22/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Gỗ Phúc Sơn, Băm Keo 1

Ngày 22/8/2023 (6h15 - 8h45)

Trạm TT Y tế

Ngày 22/8/2023 (9h00 - 11h30)

Trạm Bệnh Viện

Ngày 22/8/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm T2

Ngày 22/8/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm T6

Ngày 22/8/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm huyện Ủy

Ngày 22/8/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm Khối 7-2

Ngày 23/8/2023 (6h15 - 8h45)

Trạm Thôn 4-2 Trà Tân

Ngày 23/8/2023 (6h15 - 8h45)

Trạm TĐC Trà Đốc 2

Ngày 23/8/2023 (9h00 - 11h30)

Trạm Thôn 4 Trà Tân

Ngày 23/8/2023 (9h00 - 11h30)

Trạm Nước Oa

Ngày 23/8/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm K25

Ngày 23/8/2023 (14h30 - 17h00)

Trạm TĐC Trà Đốc 3

Ngày 23/8/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm UB Trà Tân

Ngày 25/8/2023 (5h30 - 11h30)

Trạm Sông Tranh 2, Trạm Trà Đốc 6

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 20/8/2023 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Xã Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 20/8/2023 (5h00 - 17h00)

Trạm CCN Tân An, Kim Thành Lưu, Gỗ MDF Quảng Nam, Bách Khoa

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 20/8/2023 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Trạm T9 Phước Hiệp, Trai Heo Tam Hiệp, Bà Xá

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 20/8/2023 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phú, Duy Tân, Duy Thu

Ngày 20/8/2023 (5h00 - 16h00)

Trạm Gạch Ngọc Anh, Thảo Kiên, Tuấn Phong, Thăng Hoa, Đập Thạch Bàn

Ngày 24/8/2023 (7h00 - 16h00)

Một phần thôn Thy Lai, Đông Yên, Chiêm Sơn xã Duy Trinh; Trạm NLMT Chiêm Sơn T1, Chiêm Sơn T2.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 18/8/2023 (5h00 - 11h30)

Khối Thanh Chiêm 2, Triêm Trung 1, 2 và Triêm Đông 1, 2 phường Điện Phương; Thôn Cổ An 1 (Nam La) xã Điện Nam Đông; Công ty CP Bá Lộc; Thôn Uất Luỹ Tân Mỹ xã Điện Minh; Công ty TNHH Sông Lai

Ngày 21/8/2023 (6h30 - 11h00)

Thôn Bồ Mưng 3 và một phần thôn Bồ Mưng 2 phường Điện Thắng Bắc

Ngày 21/8/2023 (6h30 - 10h30)

Khu tái định cư phường Điện An

Ngày 22/8/2023 (5h00 - 11h30)

Khối phố Câu Nhi Đông, Câu Nhi Tây, Bằng An Tây Phường Điện An; Thôn Nhị Dinh 1, 2, 3 và Khu tái định cư xã Điện Phước; Hộ tư nhân Thân Hoá

Ngày 22/8/2023 (6h00 - 10h00)

Một phần Khối Hà My Đông B phường Điện Dương

Ngày 23/8/2023 (5h00 - 10h00)

Một phần Khối Cổ An Tây, Khối 7A phường Điện Nam Đông

Ngày 23/8/2023 (6h00 - 14h00)

Trạm Điện Hồng 2 (T3)

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 14h30)

Khối phố Phong Hồ Tây phường Điện Nam Bắc

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 16h30)

Tiểu đoàn 178 - Trung đoàn 282

Ngày 25/8/2023 (6h30 - 11h00)

Khối Giang Tắc phường Điện Ngọc

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần Khối 7B phường Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 21/8/2023 (5h00 - 13h00)

Một phần Khối Trảng Sỏi phường Thanh Hà

Ngày 22/8/2023 (6h00 - 10h00)

Một phần Khối An Bàng phường Cẩm An

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 10h00)

Một phần Khối Phong Hòa phường Sơn Phong

Ngày 25/8/2023 (14h00 - 17h30)

Khách sạn River Park Hội An

Ngày 25/8/2023 (14h00 - 17h30)

Một phần thôn Thanh Tam xã Cẩm Thanh

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 20/8/2023 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Trạm Thị trấn 7, Thị trấn 8, Thị trấn 9, Bơm Bầu Phốc, Bơm Bầu Phốc 2, Đại Hòa 1, Ái Mỹ, Tòa án Đại Lộc, Chợ quảng Huế, Ươm tơ Giao Thủy, Quảng Yên

Ngày 20/8/2023 (5h00 - 16h00)

Trạm Hòa Thạch, Giáo Tây, Giáo Tây 1, Bộ Nam, Bơm Đại Hòa 2, Giao Thủy, HTX Đại Hòa 2 (T3), Bộ Nam 1, Thượng Phước, Thượng Phước 1

Ngày 20/8/2023 (8h00 - 15h00)

Trạm Ủy ban huyện Đại Lộc

Ngày 24/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Tây Gia

Ngày 24/8/2023 (13h00 - 18h00)

Trạm Bơm Đại Phú

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Thôn 12 Đại Lãnh

Ngày 25/8/2023 (13h00 - 18h00)

Trạm Phước Lâm

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 22/8/2023 (7h00 - 14h00)

Thôn Cút Ch Run xã Mà Cooi

Ngày 24/8/2023 (7h00 - 14h00)

Thôn Bờ Hòn xã Sông Côn

Ngày 25/8/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Lâm Trường Mà Cooi và Trạm Bảo hiểm xã hội Đông Giang thị trấn Prao

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 23/8/2023 (6h00 - 8h00)

Xã Ga Ri, Xã Chơm

Ngày 23/8/2023 (6h00 - 17h00)

Thôn Chà Nốc xã Chơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2023

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/08/2023 đến ngày 18/08/2023 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4/8 đến ngày 11/8/2023

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/08/2023 đến ngày 11/08/2023 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/7 đến ngày 4/8/2023

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/07/2023 đến ngày 04/08/2023 với nội dung như sau: