Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2023

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/09/2023 đến ngày 29/09/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 23/9/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Phá dỡ Tàu biển, K41, Thép Trường Thành, Xăng dầu QK 5, Cảnh sát biển T1, Cảnh sát biển T2, Cảnh sát biển T3, Cảnh sát biển T4, Cảnh sát biển T5, Kè biển Tam Quang

Ngày 23/9/2023 (14h00 - 17h00)

Trạm Sơn Hà T2_NLMT

Ngày 23/9/2023 (14h00 - 17h00)

Trạm Nhà điều hành Trường Hải

Ngày 24/9/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm An Tân 2

Ngày 24/9/2023 (8h00 - 12h00)

Trạm Khối Phố 2

Ngày 24/9/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm Tam Quang 2

Ngày 25/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Hòa 2-1

Ngày 25/9/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Tam Xuân 4-3

Ngày 25/9/2023 (9h00 - 11h00)

Trạm Tam Xuân 2-2

Ngày 25/9/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm Tam Xuân 2-8

Ngày 25/9/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm Tam Xuân 2-5

Ngày 26/9/2023 (06h00-06h30 và 10h30-11h00)

Một phần xã Tam Anh Nam, Tam Thạnh

Ngày 26/9/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Xuân Ngọc 1, Tam Thạnh 4, Tam Thạnh 5, Đức Phú

Ngày 26/9/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Xuân 2-6

Ngày 26/9/2023 (8h00 - 12h00)

Trạm Nam Cát

Ngày 26/9/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm Tam Tiến 6

Ngày 27/9/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm KDC Tiên Xuân

Ngày 28/9/2023 (5h00 - 12h00)

Trạm WeiXernSin T1, T2, T3, Tịch Tây 2, Ngô Văn Minh, Sáng My, Suối Mơ, Thành An T2, T3

Ngày 29/9/2023 (5h00 - 17h00)

KDC Đông Yên, MĐ Rạng Đông T1, MĐ Rạng Đông T2, MĐ Rạng Đông T3, MĐ Thái Bình, MĐ Hưng Long 1, MĐ Hưng Long 2, MĐ Cảng Kỳ Hà T1, MĐ Cảng Kỳ Hà T2, Á Châu Bay, Hòa Vân, Hòa Vân 2, Vinaconex 25, Vinaconex T2, Vinaconex 25 T3, Hưng Long 3

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 23/9/2023 (7h30 - 9h00)

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tam Phú

Ngày 23/9/2023 (9h30 - 11h00)

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 23/9/2023 (13h30 - 17h00)

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung, Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật và Đào tạo Cán bộ HTX Miền Trung Tây Nguyên

Ngày 24/9/2023 (7h30 - 9h15)

Công ty CP Tuấn Đạt, Công ty TNHH Ngọc Nghĩa, Công ty TNHH May Kim Anh, Công ty TNHH Quế Quảng Nam, Công ty TNHH XD-TM-DV Minh Trung

Ngày 24/9/2023 (9h00 - 11h30)

KP Thuận Trà phường Hòa Thuận

Ngày 24/9/2023 (13h00 - 15h00)

KP Thuận Trà phường Hòa Thuận

Ngày 24/9/2023 (13h00 - 17h30)

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/9/2023 (6h30 - 12h00)

Một phần KP Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 25/9/2023 (7h00 - 10h30)

Một phần KP 1 phường An Xuân; một phần KP 3 phường An Sơn

Ngày 25/9/2023 (13h00 - 17h30)

Một phần KP Xuân Bắc phường Trường Xuân

Ngày 26/9/2023 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Vĩnh Bình xã Tam Thăng; Trạm ĐMT Cao Đà

Ngày 26/9/2023 (13h00 - 17h00)

Thôn Mỹ Cang xã Tam Thăng

Ngày 28/9/2023 (7h00 - 11h00)

Một phần KP  Mỹ Trung (KDC số 1) phường An Mỹ

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 26/9/2023 (6h00 - 11h30)

Trạm Trà Khân

Ngày 27/9/2023 (6h00 - 11h30)

Trạm Tiên Châu 3

Ngày 28/9/2023 (6h00 - 15h00)

Trạm Tiên Cảnh 1

Ngày 28/9/2023 (7h00 - 9h30)

Trạm Tiên Lập 3

Ngày 29/9/2023 (7h00 - 9h30)

Trạm Tiên Hiệp 2

Ngày 29/9/2023 (10h00 - 13h30)

Trạm Nà Thao xã Tiên Hiệp

Ngày 29/9/2023 (14h30 - 17h00)

Trạm Trại giam Tiên Lãnh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 27/9/2023 (7h00 - 11h30)

Trạm Tam Thái 5 xã Tam Đại

Ngày 28/9/2023 (10h00 - 13h30)

Trạm  Tam Lãnh 5

Ngày 28/9/2023 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Lãnh 2

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 23/9/2023 (6h30 - 16h30)

Xã Trà Đốc

Ngày 27/9/2023 (8h30 - 11h00)

Trạm Thôn 5 Trà Giáp

Ngày 27/9/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm Thôn 3 Trà Giáp

Ngày 27/9/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm Trà Giáp 3

Ngày 28/9/2023 (6h30 - 12h00)

Trạm Dương Lâm

Ngày 28/9/2023 (07h00-07h30 và từ 13h30-14h00)

Xã Trà Giác, Trà Giáp

Ngày 28/9/2023 (07h00-14h00)

Xã Trà Ka

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 24/9/2023 (06h00-07h00 và 16h00-17h30)

Trạm Bơm Bình Giang, Trạm Hiền Lương, Bình Giang 2

Ngày 25/9/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Châu Lâm 2

Ngày 25/9/2023 (6h00 - 15h30)

Trạm Bình Sa 1

Ngày 28/9/2023 (06h00-07h00 và 14h00-15h00)

Xã Bình Triều; một phần xã Bình Sa; Trạm Tất Viên, La Mật xã Bình Phục

Ngày 28/9/2023 (06h00-15h00)

Trạm Cây Cốc, Cây Cốc 2, Cây Cốc 3, Lai Trí, CA Giao thông 1, Chung Phước, Tứ Chánh, Ngọc Khô, Ngọc Khô 2

Ngày 29/9/2023 (7h00 - 14h00)

Trạm Ngọc Sơn 1

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 26/9/2023 (05h00-07h00 và 16h00-18h00)

Xã Quế Lưu; một phần thị trấn Tân Bình; Trạm CCN Bà Huỳnh, Vàng Phước Thuận, Cầu Trà Huỳnh, Sông Trà 1B, Mobifone Trà Huỳnh, VIJA

Ngày 26/9/2023 (5h00 - 18h00)

Xã Sông Trà, Phước Trà; Trạm Quế Bình 5, Quế Bình 3, HTX Nông Lâm Nghiệp, Hoàng Nhân Lợi

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 25/9/2023 (7h30 - 16h00)

Trạm Khối 1

Ngày 26/9/2023 (05h00-07h00 và 16h00-18h00)

Trạm T9 Phước Hiệp, Bà Xá, Trại Heo Tam Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 24/9/2023 (6h00 - 17h30)

Xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2

Ngày 27/9/2023 (6h00 - 11h30)

TDP Thuận An thị trấn Đông Phú

Ngày 28/9/2023 (6h00 - 11h30)

Một phần thôn An Xuân, An Phú xã Quế Mỹ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 24/9/2023 (06h00-07h00 và 16h00-17h30)

Một phần thôn Lang Châu Nam thị trấn Nam Phước; Tự dùng NLV Duy Xuyên; Trạm Năm Châu Kính; Xã Duy Thành

Ngày 24/9/2023 (6h00 - 17h30)

Một phần thôn Phước Mỹ 1, Phước Mỹ 2, Phước Mỹ 3 thị trấn Nam Phước; Một phần thôn Mậu Hòa; Thôn Hòa Nam, An Thành, Nam Thành xã Duy Trung; Trạm Mỏ đá Duy Trung T1, Mỏ đá Duy Trung T2, Mỏ đá Duy Trung T3, Mỏ đá Duy Trung T4, Mỏ đá Duy Trung T5, Tây An 22, Tây An 18 (Công ty Hitech), Quang Hoa, Đại Dương Kính, NLMT Xây lắp CN Quảng Nam, NLMT Minh Tuấn Tú, Trạm Tây An 8 (công ty Sơn Hà), NLMT Lâm Hùng, NLMT Energy Central, Tây An T2, Tây An 11, Tây An T1; NLMT Anh Hùng, NLMT CSP, NLMT Khởi Minh Phát, NLMT Systech, NLMT Phú Đạt Thành.

Ngày 25/9/2023 (6h00 - 17h30)

Một phần thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa; thôn Lệ Sơn, Sơn Viên xã Duy Nghĩa; Trạm Bê tông Cầu Cửa Đại 1, Bê tông Cầu Cửa Đại 2, Bê tông Hòa Cầm.

Ngày 26/9/2023 (7h00 - 12h00)

Một phần Thôn Chiêm Sơn xã Duy Trinh

Ngày 27/9/2023 (06h00-07h00 và 12h00-13h00)

Một phần KP Xuyên Tây 1 thị trấn Nam Phước; Trạm NMN Nam Phước T1

Ngày 27/9/2023 (7h00 - 12h00)

Thôn Châu Hiệp thị trấn Nam Phước

Ngày 28/9/2023 (7h00 - 10h30)

Một phần Thôn Nhuận Sơn xã Duy Phú

Ngày 28/9/2023 (13h00 - 16h30)

Một phần Thôn Mỹ Sơn xã Duy Phú

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 25/9/2023 (6h00 - 10h30)

Khu tái định cư phường Điện An

Ngày 25/9/2023 (13h30 - 16h00)

Công ty TNHH Thiện Hoàng

Ngày 26/9/2023 (6h00 - 11h30)

Thôn Trung Phú 1, Trung Phú 2 xã Điện Minh

Ngày 27/9/2023 (06h00-07h00 và 12h00-13h00)

Xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang; Trạm May Phong Sơn, Bao bì Đà Nẵng, Long Hội, Bơm Xuân Đài, Biền Long Hội, Phú Đông 2, Phú Tây, Bơm Tư Phú, CCN Vân Ly, CCN Vân Ly 2

Ngày 27/9/2023 (6h00 - 13h00)

Một phần thôn Nam Hà 1 xã Điện Trung; Trạm Bơm Điện Trung 1

Ngày 27/9/2023 (15h00 - 17h00)

Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villa

Ngày 28/9/2023 (6h00 - 11h30)

Một phần Trung Phú 2 phường Điện Minh

Ngày 29/9/2023 (4h00 - 17h00)

Một phần Khối Viêm Minh phường Điện Ngọc; Một phần Khối Viêm Đông, Khối Hà Quảng, Hà Quảng Tây, Hà Quảng Bắc, Quảng Gia, Hà My Đông, Hà My Tây phường Điện Dương; Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villa

Ngày 30/9/2023 (7h00 - 9h00)

Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villa

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 25/9/2023 (6h00 - 11h30)

Một phần Khối Thanh Nam Đông phường cẩm Nam

Ngày 25/9/2023 (13h30 - 16h30)

Một phần Thôn Thanh Nhứt xã Cẩm Thanh

Ngày 28/9/2023 (8h00 - 11h30)

Một Phần Thôn Đông Hà xã Cẩm Kim

Ngày 28/9/2023 (13h30 - 17h00)

Một phần Khối Tân Hòa, Khối Hòa Thanh phường Tân An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 25/9/2023 (6h00-7h00 và 16h00-17h00)

Xã Đại Hưng; trạm Bơm Hà Tân, Thượng Đức, Đại Lãnh 3, Đại Lãnh 8, Thôn 10 Đại Lãnh, Gò Giữa, Trại giam An Điềm, Trại giam An điềm (PT2), Trại giam An Điềm 2, Mỏ than an Điềm

Ngày 25/9/2023 (6h00 - 17h00)

Trạm Hà Thanh, Hà Thanh 2, Đất màu Nà Ngọc Thạch, Tân Hà, Đại Lãnh 1, Đại Lãnh 2, Thôn 15 Đại Lãnh, Thôn 12 Đại Lãnh, Thôn 12-2 Đại Lãnh, Bơm Gò Cấm, Đất màu Đại Lãnh, Tịnh Đông Tây, Thủy điện Sông Cùng

Ngày 26/9/2023 (7h00 - 15h00)

Trạm Gạch Đại Phong, Nhà máy nước Cồn Đại Tân

Ngày 27/9/2023 (6h00 - 15h00)

Trạm Thị trấn 6

Ngày 27/9/2023 (7h00 - 16h00)

Trạm Giặt Tẩy

Ngày 28/9/2023 (6h00-7h00 và 16h00-17h00)

Trạm Xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam, Nhà máy giấy Đại Hiệp T1, Nhà máy giấy Đại Hiệp T2, Mỏ đá Phú Quý, Mỏ đá Phú Quý 2, VLXD Hiệp Hưng, Bê tông Hiệp Hưng, Hải Thành Công

Ngày 28/9/2023 (6h00 - 17h00)

Trạm Phú Quý

Ngày 29/9/2023 (16h00-17h00)

Trạm Xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam, Nhà máy giấy Đại Hiệp T1, Nhà máy giấy Đại Hiệp T2, Mỏ đá Phú Quý, Mỏ đá Phú Quý 2, VLXD Hiệp Hưng, Bê tông Hiệp Hưng, Hải Thành Công

Ngày 29/9/2023 (14h00-17h00)

Trạm Phú Quý

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 25/9/2023 (6h00-7h00 và 16h00-17h00)

Xã Cà Dăng

Ngày 26/9/2023 (7h30 - 12h30)

Trạm Mỏ đá Tiến Thịnh

Ngày 26/9/2023 (13h30 - 17h00)

Thôn Bút Nga xã Sông Kôn

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 23/9/2023 (5h00 - 18h00)

Xã A Tiêng, Xã Lăng, Xã Tr’Hy, Xã A Xan, Xã Ga Ri, Xã Ch'ơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/9 đến ngày 23/9/2023

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/09/2023 đến ngày 23/09/2023 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9/9 đến ngày 16/9/2023

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/09/2023 đến ngày 16/09/2023 với nội dung như sau: