Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24.9 đến ngày 30.9.2022

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/09/2022 đến ngày 30/09/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 25/9/2022 (5h00 - 15h00)

Xã Tam Hòa, Tam Hải, một phần xã Tam Anh Nam

Ngày 28/9/2022 (05h00-05h30)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 28/9/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Tam Xuân 3-3, 3-4, Hưng Quang Minh_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSC_NLMT, Nam Sơn_NLMT

Ngày 28/9/2022 (6h00 - 9h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 4

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 26/9/2022 (7h30 - 10h00)

KP 2 phường An Sơn

Ngày 26/9/2022 (13h30 - 16h00)

Thôn Kim Thành xã Tam Thăng

Ngày 29/9/2022 (6h00 - 16h00)

KP Đoan Trai phường Tân Thạnh

KP An Hà Nam; Tổ 2-3 KP Phú Trung phường An Phú

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 24/9/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Chế Biến

Ngày 25/9/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm thôn 5 Phái Bắc xã Tiên Thọ

Ngày 25/9/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tiên Thọ 5

Ngày 27/9/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm UB Tiên Sơn

Ngày 27/9/2022 (9h10 - 11h30)

Trạm Tiên Sơn 2

Ngày 27/9/2022 (13h30 - 15h30)

Trạm Tiên Cẩm 1

Ngày 29/9/2022 (07h00 - 11h30)

Trạm Tiên Ngọc 4

Ngày 29/9/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Tiên Ngọc 6

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 28/9/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Boo Phú Ninh

Ngày 28/9/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm nhà văn hóa Phú Ninh

Ngày 28/9/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Trung tâm giống cây trồng

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 28/9/2022 (07h00-07h30 và 16h00-16h30)

TT hành chính huyện NTM, xã Trà Mai, Trà Tập

Ngày 28/9/2022 (7h00 - 16h30)

Xã Trà Cang

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 24/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm UBND huyện Thăng Bình

Ngày 24/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm  Ngân hàng Nông nghiệp

Ngày 25/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm May Bình Phương

Ngày 25/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm OBS

Ngày 27/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm An Thái

Ngày 27/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Thái Đông

Ngày 27/9/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Tất Viên

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 28/9/2022 (7h00 - 10h00)

Thôn 6 xã Quế Thọ

Ngày 28/9/2022 (7h00 - 11h00)

Thôn 1, 2 xã Bình Sơn

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 30/9/2022 (6h00 - 9h00)

Thôn Trung Lộc xã Quế Minh

Ngày 30/9/2022 (9h30 - 11h30)

Thôn An Lộc xã Quế Minh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 27/9/2022 (6h00 - 17h00)

Thôn Phú Nhuận 2, Phú Nhuận 3 xã Duy Tân; Thôn Nhuận Sơn, Bàn Sơn, Chánh Sơn, Trung Sơn, Mỹ Sơn xã Duy Phú; Trạm Gạch An Hòa, KS Champa, Chế biến đá Duy Phú, Mỹ Sơn T2, Mỹ Sơn T3, Bàn Sơn, NMG Ngọc Anh

Ngày 30/9/2022 (6h00 - 17h00)

Thôn La Tháp Tây, La Tháp Đông, Vĩnh Trinh, Phú Lạc, Thôn 5, Thôn 8, Gò Dõ, Thôn 4 xã Duy Hòa; Trạm Sứ La Tháp, Gạch số 1, Nổng Đá Voi, NLMT Sông Hàn, NLMT Sao Ánh Dương, Gạch Ngọc Ánh T1, Gạch Ngọc Anh T2, Gạch Ngọc Anh T3, CCN Gò Mỹ, NLMT Ngọc Sê, NLMT Xuân Ngọc

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 26/9/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Xuân Kỳ xã Điện Quang; Trạm CS Cầu Kỳ Lam

Ngày 26/9/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Bảo An xã Điện Quang

Ngày 28/9/2022 (6h30 - 07h00)

Trung Đoàn 929 - Đơn Vị 11217; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Cẩm Sa); Khu vực  phường Điện Nam Bắc; Khối phố Quảng Lăng 1, 2, 3, 4, Khối phố 5 phường Điện Nam Trung; Khối phố Cổ An 2, 3, 4 phường Điện Nam Đông; Khu phố chợ Điện Nam Trung; Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc

Ngày 28/9/2022 (7h00 - 11h00)

Khối 1 phường Vĩnh Điện

Ngày 30/9/2022 (6h00-6h30 và 14h30-15h00)

Thôn Bồng Lai, Thôn Khúc Luỹ, Thôn Đồng Hạnh xã Điện Minh; Thôn Cẩm Đồng xã Điện Phong; Thuỷ lợi hoá đất màu Gò Đình; Trạm bơm Lâm Thái; Trạm bơm HTX Điện An 1; Trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Hội An

Ngày 30/9/2022 (6h00 - 15h00)

Khối phố Câu Nhi Đông, Câu Nhi Tây, Bằng An Tây Phường Điện An; Thôn Nhị Dinh 1, 2, 3 và Khu tái định cư xã Điện Phước; Hộ tư nhân Thân Hoá

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 24/9/2022 (7h30 - 12h30)

XN Gỗ Cẩm Hà

Ngày 24/9/2022 (13h00 - 16h00)

Một Phần Khối Bàu Súng phường Thanh Hà

Ngày 24/9/2022 (16h00 - 17h15)

Một phần khối Phong Thọ Phường Sơn Phong

Ngày 26/9/2022 (7h00 - 17h00)

Một phần khối Hòa Thanh Phường Tân An; Nhà Hàng LaMaison

Ngày 27/9/2022 (7h00 - 16h30)

Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu; KS Lasenta

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 26/9/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Mỹ Tân

Ngày 27/9/2022 (7h00-8h00 và 16h00-17h00)

Xã Đại Chánh, xã Đại Thạnh, Trạm Xuân Đông, Xuân Nam, Nam Phước, Nam Phước 2, Khe Đá, Xuân Tây 2, Tân Phước, TTCN Đại Chánh, Đá mỹ nghệ Sa Thạch, Cường Phát, NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT TB-Solar, NLMT Việt Hương 1

Ngày 27/9/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm An Chánh, An Chánh 2, Xuân Tây 3, NLMT Đại Khương T1, NLMT Đại Khương T2, NLMT Đại Khương T3, NLMT PSC Quảng Nam

Ngày 30/9/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm T4 CCN Đại Hiệp, Khoáng sản Phúc Lâm

Ngày 30/9/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm T3 CCN Đại Hiệp

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17.9 đến ngày 23.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/09/2022 đến ngày 23/09/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10.9 đến ngày 16.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/09/2022 đến ngày 16/09/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 3.9 đến ngày 9.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2022 đến ngày 09/09/2022 với nội dung như sau: