Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11 đến ngày 2/12/2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11/2022 đến ngày 02/12/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 26/11/2022 (5h00 - 17h30)

Trạm Đập Tràn Phú Ninh, Đập chính Phú Ninh, Nhà máy nước Tam Hiệp                           

Ngày 27/11/2022 (6h00 - 16h00)

Xã Tam Quang, một phần TT Núi Thành

Ngày 29/11/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Một phần xã Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh

Ngày 29/11/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Sơn 2, 2-1, 3, 4, 6, 7, 8, Thuận Yên Tây, Thuận Yên Đông

Ngày 1/12/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Một phần xã Tam Xuân I, II

Ngày 1/12/2022 (6h00 - 17h00)

Tam Xuân 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-10, 3-11, Tam Xuân 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, Cục Dự trữ Nhà Nước, Rác thải Tam Xuân, The Linh_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSCQN_NLMT, Nam Sơn_NLMT

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 26/11/2022 (5h00-6h30 và 16h00-17h30)

Xã Tam Ngọc, phường Trường Xuân                   

Ngày 26/11/2022 (5h00 - 17h30)

Trạm Trung tâm giống cá rô phi                           

Ngày 27/11/2022 (7h00 - 16h30)

KDC số 9 KP2 phường An Xuân

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 13h30)

Trạm Cảng Cá

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 13h30)

Một phần phường An Mỹ

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 14h30)

Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 26/11/2022 (5h00-6h30 và 16h00-17h30)

Xã Tam Đại, Tam Thái, Thôn Khánh Tân; trạm Tam Dân 5, Bơm Tam Dân                 

Ngày 26/11/2022 (5h00 - 17h30)

Trạm Trung Đàn, Tam Thái 2, Hùng Cường T1, Thủy Sản Phú Ninh, Tam Đại 1, Bơm Đại An, Nhà máy nước Khoáng Phú Ninh; Hồ Cá Phú Ninh;                              

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm tự dùng 220kV Tam Kỳ

Ngày 1/12/2022 (6h00 - 17h00)

Tam Nhà máy Boo Phú Ninh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 27/11/2022 (6h00 - 14h00)

Xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui, Sông Tranh 2

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Thôn 4-2 Trà Tân

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Khối 7-2

Ngày 30/11/2022 (07h30-08h00 và 15h00-15h30)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú

Ngày 30/11/2022 (7h30 - 15h30)

Xã Trà Kot

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 27/11/2022 (6h00 - 14h00)

Xã Trà Dơn, Trà Leng

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 28/11/2022 (06h00-07h30 và 16h00-17h30)

Xã Bình Quế, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Lãnh, Bình Trị; trạm Bơm Phước Chỉ, Phúc Nguyên Sơn

Ngày 28/11/2022 (6h00 - 17h30)

Xã Bình Phú, xã Bình Chánh, một phần xã Bình Quý

Ngày 29/11/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm An Thái

Ngày 29/11/2022 (9h00 - 11h30)

Trạm Cẩm Tú

Ngày 29/11/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Cổ Linh

Ngày 29/11/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Qúy Phước 1

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 29/11/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm Bơm Ông Hồng

Ngày 2/12/2022 (7h30 - 13h00)

Xã Quế Lưu; Trạm Quế Bình 4

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 30/11/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm Phước Công 1

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 29/11/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Phú Bình

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 28/11/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Bơm Phước Mỹ

Ngày 28/11/2022 (13h30 - 17h30)

Thôn Tân Thọ xã Duy Châu

Ngày 29/11/2022 (6h30 - 14h30)

Thôn Thuận An xã Duy Nghĩa

Ngày 29/11/2022 (7h00 - 14h30)

Thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Ngày 30/11/2022 (7h30 - 12h30)

Trạm Thôn 6 Duy Nghĩa T2

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 29/11/2022 (6h30 - 11h30)

Công ty TNHH HansumVina Việt Nam, Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH SEN DAITECHO Việt Nam

Ngày 28/11/2022 (6h00 - 9h30)

Thôn La Thọ 1 và thôn Quan Hiện xã Điện Hoà

Ngày 29/11/2022 (6h00 - 15h00)

Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt; Khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang,  KDC An Phú Quý, Khối phố Hà Dừa, Ngân Giang, Viêm Minh, Viêm Đông phường Điện Ngọc; Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đạt Phương Số 2

Ngày 1/12/2022 (7h30 - 11h30)

Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh (nhà máy Điện Tiến)

Ngày 2/12/2022 (13h30 - 16h30)

Thôn La Thọ 1 và thôn Quan Hiện xã Điện Hoà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 29/11/2022 (7h00-8h00 và 16h00-17h00)

Trạm Hòa An, Triệu Long, Sao Mộc, Thanh Ninh, Ngọc Nam Phương, Phước Kỳ Nam T1, Phước Kỳ Nam T2, Nhất Hưng Đại Đồng, Nhất Hưng Đại Đồng 2, Phú Thịnh, BTTĐ A Vương, Tâm Phúc Nguyên, HTX Hiệp Hưng, Gạch Thành Tâm, NLMT Hải Sun 2, Cao Su ĐN, Cao Su 2, Cao Su 3

Ngày 29/11/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Công ty Đại Hòa, Hùng Thanh, Xăng dầu Đại Quang, Gạch Phương Nam, NLMT Hải Sun, Prime Đại Quang

Ngày 30/11/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm Phú Hương 2

Ngày 1/12/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Hà Thanh 2

Ngày 1/12/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm UB Đại Hưng (T5-2)

Ngày 2/12/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Hòa Hưng Lộc 2

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 27/11/2022 (5h00 - 18h00)

Huyện Nam Giang

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 27/11/2022 (5h00 - 18h00)

Huyện Tây Giang và Đông Giang (Trừ Xã  Kà Dăng)

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.11 đến ngày 25.11.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/11/2022 đến ngày 25/11/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12.11 đến ngày 18.11.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/11/2022 đến ngày 18/11/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 5.11 đến ngày 11.11.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/11/2022 đến ngày 11/11/2022 với nội dung như sau: