Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27.11 đến ngày 3.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 27/11/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm KDL Sinh Thái, Sông Thu Resort, Sông Thu Resort T1, Hòa Thắng

Ngày 30/11/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Nam Định 2, KDC Tam Anh Nam, KDC Tam Anh Nam T2, T3

Ngày 30/11/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Tam Giang 2

Ngày 2/12/2021 (07h00-07h30 và 13h30-14h00)

Một phần xã Tam Nghĩa

Ngày 2/12/2021 (7h00 - 14h00)

Trạm Phước Toàn, MĐ Chu Lai T1, T2, T3, HTX Tam Nghĩa, BT Chu Lai, Gạch Tuynen, TĐC Nam Chu Lai, Vinh Phúc Qnam, Vinh Phúc T2, InnoGreen, Reddiamond, Phát Thành, Khai Phong, Thái Bình, Huỳnh Nguyên, Lâm sản Nam CL, Pisico T3, WeiXernSin, Pisico T1, T2, T3, T4, NaSa T1_NLMT

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 28/11/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm Trường Xuân 6

Ngày 29/11/2021 (7h00 - 12h30)

Trạm KDC Nam Nguyễn Huệ

Ngày 29/11/2021 (7h00 - 16h30)

Nhánh C và D Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 29/11/2021 (7h00 - 16h30)

XT B Trạm Tam Phú 10

Ngày 29/11/2021 (8h00 - 11h00)

XT B Trạm Tam Phú 6

Ngày 30/11/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Nguyễn Thái Học

Ngày 30/11/2021 (10h00 - 11h30)

XT B TrạmTrần Dư 2

Ngày 2/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Tam Thăng 13

Ngày 2/12/2021 (13h00 - 16h00)

XT C Trạm Trường Xuân 1

Ngày 3/12/2021 (7h00 - 8h30)

XT A Trạm Tân Thạnh 1

Ngày 3/12/2021 (8h30 - 10h10)

XT B Trạm Tân Thạnh 3

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 3/11/2021 (13h30 - 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 6 xã Tiên Cảnh

Ngày 3/11/2021 (13h30 - 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 5 xã Tiên Cảnh

Ngày 30/11/2021 (6h30 - 16h30)

Xã Tiên Hà, Trạm Tiên Cẩm 4, xã Tiên Cẩm

Ngày 3/12/2021 (7h30 - 10h30)

Trạm Tiên Cảnh 10 xã Tiên Cảnh

Ngày 3/12/2021 (7h30 - 10h30)

Trạm Tiên Cảnh 4 xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 27/11/2021 (7h00 - 16h00)

- Xã Trà Cang,

- Trạm Khu san Nền, Thôn 1 Trà Mai xã Trà Mai

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 28/11/2021 (6h00 - 13h00)

Xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam; Một phần xã Bình Quý

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 11h00)

Trạm T1 Bình Đào, T2 Bình Đào, T3 Bình Đào, T4 Bình Đào

Ngày 29/11/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Bình Tân

Ngày 29/11/2021 (15h15 - 17h15)

Trạm Bình Tịnh

Ngày 30/11/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Quý Thạnh 1, Quý Thạnh 2, Dốc Sỏi 2, Bơm Quý Xuân

Ngày 1/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Ngọc Sơn 1, Ngọc Sơn 2, Bình Phục 2, Gò Rùa 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 28/11/2021 (6h00 - 17h00)

Huyện Hiệp Đức

Ngày 28/11/2021 (6h00 - 17h00)

Huyện Hiệp Đức

Ngày 30/11/2021 (8h00 - 10h30)

Trạm Vàng Phúc Thuận

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 9h30)

Trạm Thủy điện nước Chè 3

Ngày 29/11/2021 (10h00 - 12h00)

Trạm Công ty Đường Bộ

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 30/11/2021 (05h30-06h30 và 16h30-17h30)

Xã TTĐông Phú, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế Long, Quế Phong, Quế An.                                                  

Ngày 30/11/2021 (05h30-17h30)

Trạm Tinh Bột Sắn, Trạm Nam Châu Tân Lợi, một phần xã Quế Mỹ                                                      

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Dệt 2 TT Nam Phước

Ngày 29/11/2021 (13h30 - 17h30)

Trạm CN Điện Phong

Ngày 30/11/2021 (7h30 - 10h30)

Trạm thôn 6A Duy Phước

Ngày 3/12/2021 (7h00 - 17h00)

Trạm Xuyên Tây

Ngày 3/12/2021 (9h00 - 13h00)

Trạm Bơm 19/5

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 26/11/2021 (7h00 - 11h30)

Khối phố Viêm Minh phường Điện Ngọc

Ngày 28/11/2021 (7h30 - 11h00)

Khu phố chợ Điện Nam Trung

Ngày 30/11/2021 (7h30 - 11h00)

Khối phố Quảng Lăng 1,2,4 phường Điện Nam Trung

Ngày 1/12/2021 (7h30 - 11h00)

Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Điện Thắng); Một phần thôn Thanh Quýt 4 xã Điện Thắng Trung

Ngày 2/12/2021 (7h30 - 11h30)

Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 21/11/2021 (7h00 - 14h30)

Một thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh

Ngày 28/11/2021 (8h00 - 10h30)

Cty Địa Thành, Sông ngân

Ngày 1/12/2021 (8h00 - 11h00)

Từ 12h00 - 12h30: Một phần phường Điện Dương, Điện Nam Đông, phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà

Ngày 2/12/2021 (8h30 - 11h30)

Một phần Khối 7A, Cổ An Tây Phường Điện Nam Đông, trạm Mạnh tiến, Oxygen, Hải Quân

Ngày 3/12/2021 (8h00 - 10h00)

KS RiverPark

Ngày 3/12/2021 (10h00 - 12h00)

Trường cao Đẳng điện Miền Trung

Ngày 3/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trường DT NT Qnam

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 10h30)

Trạm Công ty Đại Hòa

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 21h30)

Trạm Bộ Nam

Ngày 30/11/2021 (7h30 - 16h30)

Trạm Bơm Hà Tân

Ngày 30/11/2021 (7h30 - 16h30)

Trạm Bàng Tân, Bàng Tân 2

Ngày 1/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Bơm Thuận Mỹ

Ngày 1/12/2021 (13h30 - 16h30)

Trạm Bơm Gò Da

Ngày 2/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Đại Lãnh 1

Ngày 2/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Đại Lãnh 2

Ngày 3/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Bơm Gò Cấm

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 27/11/2021 (7h30 - 9h30)

Thôn Chè Nết Xã ATing

Ngày 27/11/2021 (9h30 - 11h30)

Trung tâm Xã A Ting

Ngày 27/11/2021 (11h00 - 13h00)

Thôn Cờ Cớ Xã ATing

Ngày 27/11/2021 (13h00 - 15h00)

Trung tâm Xã Tư

Ngày 27/11/2021 (14h45 - 17h15)

Thôn Dốc Kiền Xã Ba

Ngày 27/11/2021 (16h30 - 18h15)

Thôn Ban Mai Xã Ba

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 9h30)

Thôn Bờ Hòn 2 Xã Sông côn

Ngày 29/11/2021 (7h30 - 15h30)

Thôn Tưr Xã Dang

Ngày 29/11/2021 (9h30 - 11h03)

Thôn Bờ Hòn 1 Xã Sông côn

Ngày 29/11/2021 (12h30 - 14h30)

Thôn Bút Nga Xã Sông côn

Ngày 29/11/2021 (15h00 - 17h00)

Thôn A Duông 2 Thị trấn P Rao

Ngày 30/11/2021 (7h00 - 15h30)

Thôn A Răm Xã Zơ Ngây

Ngày 30/11/2021 (7h00 - 9h00)

Thôn La Đàn Xã Zơ Ngây

Ngày 30/11/2021 (11h00 - 13h00)

Thôn Bờ Rùa 2 Xã Zơ Ngây

Ngày 30/11/2021 (11h00 - 13h00)

Thôn Zà Há Xã Zơ Ngây

Ngày 30/11/2021 (13h00 - 15h00)

Thôn Bút Tưa Xã Sông côn

Ngày 30/11/2021 (15h15 - 17h15)

Thôn Ngật Xã Zơ Ngây

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20.11 đến ngày 26.11.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13.11 đến ngày 19.11.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2021 với nội dung như sau: