Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.10 đến ngày 4.11.2022

P.V |

(PR) -  Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/10/2022 đến ngày 04/11/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 29/10/2022 (6h00 - 9h00)

Trạm An Thiện, Tam Nghĩa 4, WeiXernSin T1, T2, T3, Ngô Văn Trí, Thành An T2, T3, MĐ Suối Mơ, Sơn Đông

Ngày 29/10/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm TĐC Tam Quang 2

Ngày 30/10/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Thôn 6 Tam Hải

Ngày 31/10/2022 (07h00-07h30 và 11h30-12h00)

Xã Tam Xuân 1, 2

Ngày 31/10/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Xuân 2-6, 2-1, 2-8, 2-2, 2-9, 2-4, 2-5, 2-3, Cầu máng Tam Tiến, Thu Phí Tam Xuân

Ngày 31/10/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm An Thiện, Tam Nghĩa 4, WeiXernSin T1, T2, T3, Ngô Văn Trí, Thành An T2, T3, MĐ Suối Mơ, Sơn Đông

Ngày 2/11/2022 (07h00-07h30 và 11h30-12h00)

Một phần xã Tam Hiệp, một phần KCN Bắc Chu Lai

Ngày 2/11/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Sĩ Dũng T1, T2, Xử lý nước thải KCN, Nguyên Liệu Giấy T2, T3, T4

Ngày 4/11/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Khương Mỹ 1

Ngày 4/11/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm An Tây

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 29/10/2022 (6h30 - 16h00)

Xã Tam Thăng

Ngày 30/10/2022 (6h30 - 16h00)

KP Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 30/10/2022 (7h30 - 13h00)

Trạm NM tái tạo, Capella Quảng Nam, Công ty TNHH D.R Vina, Khải Trình, Công ty TNHH Oke VN.

Ngày 2/11/2022 (7h00 - 11h30)

Đường Lê Lợi (KP 8) phường An Mỹ

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/10/2022 (6h30 - 12h30)

Thôn An Đông, An Tây thị trấn Tiên Kỳ, xã Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Sơn, Tiên Hà, NLMT Bình Sơn

Ngày 30/10/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Huyện Ủy

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 16h30)

Trạm Phước Lợi

Ngày 2/11/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Hòa Bình 2

Ngày 4/11/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Tam Thành 8

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 29/10/2022 (05h30-06h30 và 16h00-17h00)

Trạm Trà Mai 3, Trà Mai 4, KTB Sâm Ngọc Linh

Ngày 29/10/2022 (5h30 - 17h00)

Khu TTHC xã Trà Mai, xã Trà Tập

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 26/10/2022 (8h00 - 16h30)

Công ty CP sợi Hòa Thọ Thăng Bình

Ngày 29/10/2022 (06h00-07h00 và 15h30-16h30)

TT Hà Lam, một phần xã Bình Quý

Ngày 29/10/2022 (5h00 - 16h30)

Xã Bình Nguyên; Trạm Xây Dựng, Nhà Văn Hóa, Bưu điện Thăng Bình, Cao Su, Cơ Khí, Cơ Khí 2, Ngân hàng NN, Kho Bạc, XN May Thăng Bình, Bệnh Viện Thăng Hoa, Hà Lam 4.

Ngày 30/10/2022 (00h00-01h00 và 03h00-04h00)

TT Hà Lam, xã Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Phú, Bình Quế, Bình Chánh, Bình Lãnh, Bình Trị, một phần xã Bình Quý

Ngày 30/10/2022 (06h00-07h00 và 14h00-15h00)

Xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Phú, Bình Quế, Bình Chánh, Bình Lãnh, Bình Trị, một phần xã Bình Quý

Ngày 30/10/2022 (6h00 - 15h00)

Trạm Cây Cốc, Cây Cốc 2, 3, 4, CA Giao thông, Chung Phước, Bình Hiệp, Bình Hiệp 2; Quý Thạnh 3, Bơm Phước Chỉ, Phúc Nguyên Sơn

Ngày 30/10/2022 (6h30 - 9h30)

Trạm May Bình Phương

Ngày 30/10/2022 (6h30 - 15h00)

Trạm Quý Phước 2, Quý Phước 3, Quý Mỹ

Ngày 30/10/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm OBS

Ngày 31/10/2022 (06h00-06h30 và 16h00-16h30)

Xã Bình Định Bắc (trừ Trạm Xuân Thái Đông, UB Bình Định 3)

Ngày 31/10/2022 (6h00 - 16h30)

Xã Bình Trị; một phần xã Bình Lãnh; Trạm Xuân Thái Đông, UB Bình Định 3

Ngày 3/11/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm An Thành 1

Ngày 3/11/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Bình An 1

Ngày 4/11/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Bình An 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm Hiệp Thuận 1, Hiệp Thuận 3

Ngày 1/11/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm Tân An 5

Ngày 1/11/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm CCN Bà Huỳnh

Ngày 2/11/2022 (7h00 - 17h00)

Thôn An Cường, An Xá, An Tây, Bắc An Sơn xã Quế Thọ

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 29/10/2022 (6h00 - 12h00)

Xã Quế Phú

Ngày 30/10/2022 (00h00-01h00 và 03h00-04h00)

Xã Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Cường, TT Hương An, CCN Quế Cường

Ngày 2/11/2022 (16h00 - 17h30)

Trạm Godenhatcher

Ngày 3/11/2022 (6h30 - 16h30)

Thôn Xuân Phú xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 30/10/2022 (7h00 - 16h00)

Thôn Phú Nhuận 2, Phú Nhuận 3 xã Duy Tân, Thôn Nhuận Sơn, Bàn Sơn, Chánh Sơn, Trung Sơn, Mỹ Sơn xã Duy Phú; Trạm Gạch An Hòa, KS Champa, Chế biến đá Duy Phú, Mỹ Sơn T2, Mỹ Sơn T3, Trạm Bàn Sơn, Trạm NMG Ngọc Anh (1000)

Ngày 1/11/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm KĐT Nồi Rang T1

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 12h30)

Thôn An Lạc xã Duy Thành

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 12h30)

Thôn Thu Bồn xã Duy Tân

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 12h30)

Thôn Nam Hà 2, Hòa Giang, Tân Bình, Tân Bình 3; Trạm Bơm Điện Trung 2-2, Trạm Thủy lợi hóa đất màu Điện Trung

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 29/10/2022 (6h30 - 12h30)

Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện (tại đường Lê Quý Đôn), Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn

Kho bạc nhà nước Điện Bàn, Chi cục thuế huyện Điện Bàn, Công ty TNHH Phú Tường, Công ty CP Nhà Việt nam VINAHOUSE,  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501, Trung Tâm Văn Hóa - Thể Thao và Truyền Thanh - Truyền Hình Thị xã Điện Bàn

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 17h00)

Thôn Xuân Kỳ xã Điện Quang; Trạm Chiếu sáng cầu Kỳ Lam

Ngày 1/11/2022 (6h30 đến 7h00)

Thôn La Thọ 1, 2, 3, Đông Hồ, Quan Hiện xã Điện Hoà; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm La Thọ).

Ngày 1/11/2022 (6h30 - 11h30)

Công ty TNHH Lâm sản Hoà Minh; Công ty TNHH Quốc Thịnh; Công ty CP Hoàng Hà; Chi nhánh Công ty CP Bình Nguyên; Chi nhánh Miền Trung - Công ty CP giống cây trồng Miền Nam; Công ty CP chế biến gỗ Piscico Đồng An; Tổng Công ty CP Y Tế  Danameco; Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Việt Long; Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp Minh Tuấn Tú; Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng 23 (NLMT E&A, NLMT Quốc Thịnh); Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ E&A, Công ty TNHH Dinh Dưỡng Thủy Sản Bio Vina, Công ty CP Hoàng Hà, Công ty CP Sản Xuất Nội Thất Mộc Sơn DANA, Công Ty TNHH GREPOWER ANT, Công ty TNHH Âu Lạc Décor, Công ty TNHH Hiếu Nam, Công ty TNHH Thương Mại IFC, Công ty CP Nhựa PATCO

Ngày 4/11/2022 (7h00 - 12h30)

Xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang TX Điện Bàn trừ Trạm Đội 16 Điện Phong

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 29/10/2022 (7h30 - 13h00)

XN Gỗ Cẩm Hà

Ngày 29/10/2022 (13h30 - 17h00)

Một phần khối Bàu Súng phường Thanh Hà

Ngày 1/11/2022 (7h00 - 16h30)

Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu, KS Lasenta

Ngày 2/11/2022 (7h00 - 16h30)

KS Fivitel

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 29/10/2022 (9h00 - 14h00)

Trạm Bơm Phước Nghĩa, Thị trấn 2

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 28/10/2022 (06h00-07h00 và từ 12h00-13h00)

Xã Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, Chaval, La Dê, La Ê, Ch' Chun, Zuôi

Ngày 28/10/2022 (6h00 - 13h00)

Trạm Mỏ đá Kim Toàn, Thủy điện Sông Bung 4; NMTĐ Đăk Pring

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22.10 đến ngày 28.10.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15.10 đến ngày 21.10.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/10/2022 đến ngày 21/10/2022 với nội dung như sau: