Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.6 đến ngày 1.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/06/2022 đến ngày 01/07/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 9h00)

Trạm Á Châu Bay

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 9h00)

Trạm Tam Tiến 13

Ngày 30/6/2022 (5h00 - 9h00)

Các Trạm Tam Anh 2-1, Tam Anh 2-3

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 28/6/2022 (5h00 - 9h00)

KPM Tân Thạnh: Đường Hồ Nghinh (Từ Phan Bội Châu đến Lam Sơn), Nguyễn Huy Chương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Hiến

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 9h00)

Tổ 2, 3 Thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 9h00)

Trạm Tiên Lập 3 xã Tiên Tiên Lập

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 9h00)

Trạm Tiên Lập 2 xã Tiên Tiên Lập

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 28/6/2022 (5h00 - 7h30)

Trạm T4 Bình Tú

Ngày 28/6/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Tú Nghĩa 1

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 7h30)

Trạm Tú Nghĩa 4

Ngày 29/6/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Cẩm Lũ 2

Ngày 30/6/2022 (5h00 - 7h30)

Trạm Cẩm Lũ 3

Ngày 30/6/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Cẩm Lũ 4

Ngày 1/7/2022 (5h00 - 7h30)

Trạm Tú Nghĩa 2

Ngày 1/7/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Tú Nghĩa 5

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 30/6/2022 (5h00 - 9h00)

Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 28/6/2022 (5h00 - 9h00)

Thôn Xóm Phường xã Điện Hoà

Ngày 28/6/2022 (5h00 - 9h00)

Khu dân cư 1A Điện Ngọc

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 7h30)

Chi cục thuế huyện Điện Bàn

Ngày 29/6/2022 (5h00 - 7h30)

Công Ty TNHH Bao Bì Tấn Đạt

Ngày 29/6/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm bơm Thuỷ Bồ

Ngày 29/6/2022 (7h30 - 10h00)

Tiểu đoàn 178 - Trung đoàn 282

Ngày 30/6/2022 (5h00 - 8h00)

Khối phố Quảng Lăng 1,2,4 phường Điện Nam Trung

Ngày 1/7/2022 (5h00 - 8h00)

Khối phố Cổ An 2,3,4 phường Điện Nam Đông

Ngày 1/7/2022 (5h00 - 8h00)

Một phần khối Ngọc Tam, Điện An.

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 29/6/2022 (06h00 - 10h00)

Xã Kà Dăng

Ngày 30/6/2022 (06h00 - 10h00)

Xã Mà Cooih

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo dừng duy tu, bảo dưỡng lưới điện từ 21.6 đến 26.6.2022

P.V |

(PR) - Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đợt nắng nóng này, Công ty Điện lực Quảng Nam tạm dừng tất cả công tác duy tu, bảo dưỡng lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện từ ngày 21/06/2022 đến ngày 26/6/2022.

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.6 đến ngày 24.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/06/2022 đến ngày 24/06/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.6.2022 đến ngày 17.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/06/2022 đến ngày 17/06/2022 với nội dung như sau: