Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/11 đến ngày 9/12/2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/11/2022 đến ngày 09/12/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 3/12/2022 (6h00 - 12h00)

Xã Tam Tiến, một phần xã Tam Xuân II, xã Tam Hòa, Thôn 5 Tam Hải

Ngày 3/12/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Anh 3-1

Ngày 4/12/2022 (06h00-06h00 và 15h00-16h00)

Một phần TT Núi Thành, xã Tam Mỹ Tây, Sân bay Chu Lai

Ngày 4/12/2022 (6h00 - 16h00)

Ngân hàng nông nghiệp; xã Tam Mỹ Đông; một phần xã Tam Hiệp, xã Tam Nghĩa

Ngày 8/12/2022 (06h00-06h00 và 16h00-17h00)

Xã Tam Hòa, Tam Hải; một phần xã Tam Anh Nam

Ngày 8/12/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Anh 2-2, Tam Anh 2-3, KDC Tiên Xuân, Tam Anh Nam 1, 6, 8 , VN Mobile, Nội Thất THACO

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 4/12/2022 (7h30 - 11h30)

Công ty Textile - KCN Tam Thăng

Ngày 6/12/2022 (05h00-06h30 và 16h30-18h00)

Xã Tam Thanh; thôn Phú Ngọc; thôn Phú Quý xã Tam Phú

Ngày 6/12/2022 (5h00 - 18h00)

Thôn Hòa Trung, thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh (Trạm Tam Thanh 1; Tam Thanh 4; Tam Thanh 6)

Ngày 7/12/2022 (7h00 - 12h00)

KP Xuân Hòa, Ấp Bắc phường Trường Xuân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 2/12/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm TTHL E885

Ngày 4/12/2022 (05h00-10h00)

Thị trấn Tiên Kỳ; xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, xã Tiên Cảnh (trừ Trạm T1 Tiên Cảnh); Trạm Tiên Thọ 6, Tiên Thọ 5, Xăng Dầu TP, Phái Đông, Hữu Lâm, Bơm Tiên lộc, Tiên Lộc 1, Tiên lộc 2-3, thôn 5 Phái Bắc

Ngày 4/12/2022 (5h00 - 18h00)

Trạm T1 Tiên Cảnh, BTS Đèo Liêu, Xã Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh

Ngày 4/12/2022 (05h00-06h00 và 09h00-10h00)

Xã Tiên An, Tiên Lập; Trạm UB Tiên Thọ, T7 Tiên Thọ, Tiên Thọ 10,  Tiên lộc 1+7, thôn 8 Tiên Thọ, Tiên Thọ 9, Bưu Cục Tiên Thọ, Trạm Tiên lộc 4+5

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 2/12/2022 (6h00 - 12h00)

Xã Tam Vinh, xã Tam Lộc; Trạm Tam Vinh 8, Tam Vinh 10, Cầu máng 1; NLMT Viên Ngọc Xanh, Năng lượng MẶt Trời Xanh, Sâm Sâm, Kỳ Nam, Kỳ Hưng, 138

Ngày 3/12/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Tam Phước 3, Tam Phước 10, CCN Phú Mỹ 1, CCN Phú Mỹ GĐ 1, CCN Phú Mỹ GĐ 2, Hoàng Ngân T1, Hoàng Ngân T2

Ngày 4/12/2022 (05h00-06h00 và 09h00-10h00)

Xã Tam Lãnh

Ngày 7/12/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Tam An 5, Tam An 6, NLMT Nguyễn Văn Học

Ngày 7/12/2022 (8h00 - 11h30)

Trạm Phú Mỹ 2

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 4/12/2022 (05h00-10h00)

xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui, Sông Tranh 2; Trạm Tinh dầu Quế

Ngày 4/12/2022 (5h00 - 18h00)

Thị trấn Trà My, xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giang, Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kot

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 3/12/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Trà Linh 9

Ngày 4/12/2022 (5h00 - 10h00)

Xã Trà Dơn, Trà Leng; NMTĐ Trà Linh 3, Tà Vi

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 30/11/2022 (6h30 - 15h30)

Trạm Hà Lam 1, Hà Lam 1-2, Hà Lam 5

Ngày 2/12/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Gò Khan

Ngày 7/12/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm UB Bình Lãnh 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 4/12/2022 (5h00 - 18h00)

Xã Phước Gia

Ngày 6/12/2022 (7h00 - 16h30)

Trạm Bình Sơn 3, Thôn 3 - Bình Sơn, Thăng Phước 8

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 3/12/2022 (07h30-14h00)

Trạm Thiêng An Khương 1, 2

Ngày 4/12/2022 (06h30-07h00 và 11h30-12h00)

Xã Quế An, Quế Phong, TDP Lãnh Thượng 1

Ngày 4/12/2022 (6h30 - 12h00)

Thị trấn Đông Phú Quế Sơn.

Ngày 4/12/2022 (6h30 - 17h30)

Xã Quế Long

Ngày 9/12/2022 (07h00-07h30 và 17h00-17h30)

Trạm Tinh Bột Sắn và Trạm Nam Châu

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 3/12/2022 (7h00 - 11h30)

Khối phố Xuyên Tây

Ngày 6/12/2022 (6h30 - 13h30)

Một phần thôn Thuận An xã Duy Nghĩa

Ngày 6/12/2022 (7h00 - 14h30)

Thôn Đông Yên xã Duy Trinh

Ngày 6/12/2022 (8h00 - 11h30)

Thôn Lang Châu xã Duy Phước

Ngày 7/12/2022 (7h00 - 14h30)

Thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Ngày 8/12/2022 (7h00 - 13h30)

Một phần khối phố Long Xuyên TT Nam Phước.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 3/12/2022 (6h00 - 15h30)

Khối Ngọc Tam, Khối Phong Nhị. Khối Ngọc Liên Khối Phong Nhất, Khối Nhất Giáp, Khối Nhất Đông Liên và Khu tái định cư phường Điện An; Chiếu sáng cầu Vĩnh Điện; HTX DVSX - KDTH Điện An 2; Công ty CP BV đa khoa Vĩnh Đức; Chiếu sáng Quốc lộ 1A (trạm T3); Công ty TNHH Tiến Thu

Ngày 3/12/2022 (12h30 - 15h30)

Thôn Phong Lục Nam, Thôn Phong Ngũ Tây, Phong Lục Đông xã Điện Thắng Nam; Khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung; Khối Phong Hồ Tây Phường Điện Nam Bắc; Bến Xe Bắc Quảng Nam

Ngày 4/12/2022 (00h00-01h00 và 03h00-04h00)

Công ty CP Cẩm Hà; Công ty TNHH Duy Minh; Công ty TNHH Đông Phương; Công ty TNHH Thời Trang Nguồn Lực; Công ty TNHH Nguồn Lực Miền Trung; Công ty CP Đầu tư 559; Công ty TNHH MTV Con đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt; Công ty TNHH Lý Hồng King; Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung; Công ty TNHH OKUDA Việt Nam; Công ty TNHH Initation Việt Nam; Công ty CP Thái Dương; Công ty CP nhựa Đồng Nai Miền Trung; Chi nhánh Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp QNĐN tại tỉnh Quảng Nam - Nhà máy nước KCN; Công ty Dệt lưới Hồng Hải; Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung - Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản, Công ty TNHH Điều Khiển Tự Động DenKen Việt Nam; Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa; Công ty TNHH gas miền Trung; Công ty TNHH Valley View Quảng Nam Industrial; Công ty TNHH Hydra Việt Nam; Công ty TNHH Hợp chất kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương; Công ty TNHH Premo Việt Nam; Công ty TNHH bao bì Hải Sơn Phúc; Công ty giải pháp Kho hàng Jracking Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Song Khang, Công ty TNHH MTV Nhựa INT; Công ty TNHH Tân Nam Ngọc; Công ty TNHH LOGO Việt Nam; Công ty CP Dewoo; Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung; Công ty CP giấy Sài Gòn miền Trung; Công ty CP nhựa miền Trung; Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & KCN QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Hoàn Mỹ; Công ty CP Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt; Công ty CP Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung; Công ty TNHH Bánh kẹo Pheva. Công ty TNHH Khải Thiện, Công ty CP Điện Máy R.E.E; Công ty TNHH Việt Vương 2; Công ty giầy Rieker Việt Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Makitech Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam; Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH HansumVina Việt Nam, Công ty TNHH SEN DAITECHO Việt Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam, Công ty TNHH Agata Việt Nam

Ngày 5/12/2022 (7h30 - 9h30)

Một phần Khối Hà Bản, Tân Khai Phường Điện Dương

Ngày 5/12/2022 (9h15 - 11h30)

Một phần Khối Tân Khai Phường Điện Dương

Ngày 7/12/2022 (6h00 - 8h30)

Khối 1, Khối 3, Khối 4 và khối 6 thị trấn Vĩnh Điện, Trung tâm viễn thông 3 - Bưu điện Điện Bàn, Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Vĩnh Điện), Thôn Tân Mỹ xã Điện Minh, Khu phố chợ Vĩnh Điện, Bệnh viên Đa khoa khu vực Quảng Nam

Ngày 7/12/2022 (8h00 - 16h30)

Khối 4 thị trấn Vĩnh Điện, Khu phố chợ Vĩnh Điện

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 3/12/2022 (7h00 - 8h30)

Nhà Máy xử lý nước thải Cẩm Thanh

Ngày 3/12/2022 (7h30 - 11h30)

Một Khối Hà Quảng Bắc, Hà Quảng Đông phường Điện Dương

Ngày 3/12/2022 (7h30 - 9h45)

Một Phần Khối Phong Hòa, phường Sơn phong

Ngày 3/12/2022 (8h30 - 10h00)

KS Toàn Cầu

Ngày 3/12/2022 (10h00 - 11h30)

Bảo Tàng

Ngày 3/12/2022 (13h00 - 14h30)

KS Bạch Đằng

Ngày 3/12/2022 (14h30 - 16h00)

Trường Điện

Ngày 3/12/2022 (16h00 - 17h30)

BIVi

Ngày 5/12/2022 (8h30 - 10h00)

KS Lụa

Ngày 5/12/2022 (13h15 - 15h00)

Thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 3/12/2022 (6h00-7h00 và 16h00-17h00)

Xã Đại Đồng, một phần xã Đại Quang, Gạch Đại Hưng, Toàn Phát, Đá Tràng Thạch, Khoáng sản Fenfast, Lặp quang Đại Lộc, Nước đá Đại Quang, Thủy điện Đại Đồng, trạm Bơm Ái Nghĩa, Đại An 2, Đại An 3, Phú Lộc, Thôn 10 Đại Cường

Ngày 3/12/2022 (6h00 - 17h00)

Một phần Thị trấn Ái Nghĩa, Trung tâm hành chính TT Ái Nghĩa, Trạm Giặt tẩy, Lương thực Đại Lộc, Thương mại Đại Lộc, Bưu điện Đại Lộc, Chi cục thuế Đại Lộc, Kho bạc Đại Lộc, Nhà máy nước Đại Lộc, Trường Nguyễn Trãi, xã Đại Nghĩa, Trạm Tân Thành, Thanh Tùng, Trường An, Song Bình, Tam Hòa, Đông Lâm 2, Khai thác đá Đại Quang 27/7

Ngày 9/12/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Phú Thuận, Phú Long, Phú Long 2, Phú Long 4, Bưu điện Đại Thắng

Ngày 9/12/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Phú Lộc

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 9/12/2022 (7h00 - 17h00)

Cửa khẩu quốc tế Nam Giang;

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11 đến ngày 2/12/2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/11/2022 đến ngày 02/12/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.11 đến ngày 25.11.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/11/2022 đến ngày 25/11/2022 với nội dung như sau: