Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 3.9 đến ngày 9.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2022 đến ngày 09/09/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 6/9/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Ức Thịnh

Ngày 6/9/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Ức Thịnh T2

Ngày 8/9/2022 (05h00-05h30 và 16h00-16h30)

Một phần xã Tam Anh Nam, Tam Thạnh, Tam Sơn.

Ngày 8/9/2022 (5h00 - 16h30)

Tam Thạnh 4,5, Đức Phú, Xuân Ngọc 1

Ngày 9/9/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Tịch Tây

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 6/9/2022 (7h30 - 10h00)

Khu phố chợ An Sơn phường An Sơn

Ngày 6/9/2022 (7h30 - 10h00)

Khối phố 1 phường Phước Hòa

Ngày 6/9/2022 (13h30 - 16h00)

Khu phố Trà Cai phường Hòa Thuận

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 8/9/2022 (7h30 - 9h45)

Trạm Thôn 1 Tiên Phong

Ngày 8/9/2022 (10h00 - 11h30)

Trạm Thôn 5 Tiên Phong

Ngày 8/9/2022 (14h00 - 16h30)

Trạm Tiên Thọ 2

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 7/9/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Phước 6

Ngày 9/9/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Phước Lợi

Ngày 9/9/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm Trạm trộn bê tông nhựa nóng (Công ty Cổ phần ROADCO Quảng Nam)

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 5/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Hà Lam 3, Quý Mỹ

Ngày 5/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Mỹ Trà 2

Ngày 5/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Thạch Hoa

Ngày 5/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm N18

Ngày 6/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Bơm An Xá Đông

Ngày 6/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm UB Bình Phú

Ngày 6/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Bình Phú 3

Ngày 6/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Phước Hà

Ngày 7/9/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Thôn Bình Trúc, Trạm T2 Bình Sa.

Ngày 7/9/2022 (5h00 - 16h00)

Xã Bình Sa, Bình Nam

Ngày 7/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm T1 Trà Đõa

Ngày 7/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm UB Bình Đào

Ngày 7/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm T2 Trà Đõa

Ngày 7/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm T3 Trà Đõa

Ngày 8/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm PBVĐK Cánh Đông

Ngày 8/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Tân An

Ngày 8/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Lạc Câu

Ngày 8/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm T1 Bình Dương

Ngày 9/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Trà Dân

Ngày 9/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Bình Khương 2

Ngày 9/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm T11 Bình Dương

Ngày 9/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Bình Giang 2/3-2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 8/9/2022 (5h00 - 06h00) và 10/9/2022 (16h00 - 17h00)

Một phần thị trấn Tân Bình, xã Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 8/9/2022 (5h00 - 06h00) và 10/9/2022 (16h00 - 17h00)

Thôn Bà Xá, thôn 9 xã Phước Hiệp

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 9/9/2022 (7h30 - 12h00)

Thôn Đại Bình xã Quế Trung, Trạm Nước Sạch Trung Phước.

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 6/9/2022 (05h00-05h30 và 14h30-15h00)

Xã Duy Châu (trừ thôn Lệ Bắc).

Ngày 6/9/2022 (5h00 - 15h00)

Thôn Lệ Bắc xã Duy Châu

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 6/9/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Kỳ Long 2

Ngày 6/9/2022 (9h15 - 11h15)

Trạm Kỳ Long

Ngày 7/9/2022 (7h00 - 9h00)

Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung

Ngày 7/9/2022 (13h30 - 16h00)

Khối phố Ngọc Vinh phường Điện Ngọc, Khu phố chợ Điện Ngọc

Ngày 8/9/2022 (7h00 - 16h10)

Thôn Tam Thạnh xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 8/9/2022 (7h00 - 15h30)

KS fivitel

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 6/9/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Đại Hồng 6

Ngày 6/9/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm UB Đại Minh, Phú Mỹ

Ngày 6/9/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Thôn 12 Đại Lãnh

Ngày 7/9/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Đại Lãnh 3

Ngày 8/9/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Tây Gia

Ngày 8/9/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Đông Gia

Ngày 9/9/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Mỹ Tây

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.8 đến ngày 2.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/08/2022 đến ngày 02/09/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19.8 đến ngày 26.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/08/2022 đến ngày 26/08/2022 với nội dung như sau: