Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.12 đến ngày 10.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 5/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Gas Miền Trung

Ngày 5/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Bệnh viện ĐKTWQN T3

Ngày 7/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm KDC TT Núi Thành, An Tân 9, An Tân 10

Ngày 7/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm An Hải Tây

Ngày 9/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Hòa Đông T2

Ngày 9/12/2021 (13h00 - 15h00)

Trạm Võ Đăng Lâm

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 4/12/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Ngân hàng Nông nghiệp

Ngày 4/12/2021 (9h30 - 11h30)

Trạm Tỉnh ủy

Ngày 4/12/2021 (13h00 - 16h30)

Trạm UB tỉnh T2

Ngày 7/12/2021 (7h00 - 9h00)

Trạm Sơn Trà 1A;

Ngày 7/12/2021 (9h00 - 11h30)

Trạm KDC Hòa Hương, Phan Chu Trinh 3

Ngày 7/12/2021 (13h00 - 16h30)

Trạm Đông Yên

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 4/12/2021 (7h00 - 9h30)

Trạm Đập chính Phú Ninh, xã Tam Đại

Ngày 4/12/2021 (9h45 - 11h30)

Trạm Đập Tràn Phú Ninh, xã Tam Đại

Ngày 4/12/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Trung Đàn, xã Tam Đại

Ngày 7/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Thuận An, xã Tam An

Ngày 7/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Phú Mỹ 2, xã Tam Đàn

Ngày 7/12/2021 (13h00 - 16h30)

Trạm Đông Yên

Ngày 8/12/2021 (13h30 - 17h00)

Trạm Tam Phước 6, xã Tam Phước

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 8/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Thôn 1 Tiên Phong

Ngày 9/12/2021 (8h00 - 14h30)

Trạm Tiên Hiệp 2, xã Tiên Hiệp

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 7/12/2021 (07h00 - 07h30 và từ 11h30 - 12h00)

Sông Tranh 2 và xã Trà Bui

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 20/11/2021 (7h00 - 10h30)

Trạm Gạch Ngói Quế Sơn

Ngày 20/11/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Vườn dâu

Ngày 7/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Bơm Cống Ba

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 6/12/2021 (7h00 - 11h30)

Trạm Gỗ Mỹ lược

Ngày 7/12/2021 (7h00 - 10h30)

Trạm Nam Phước 6

Ngày 7/12/2021 (7h00 - 10h00)

Trạm Gạch Duy Tân

Ngày 7/12/2021 (13h45 - 16h00)

Trạm HTX Duy Thu T1

Ngày 8/12/2021 (7h00 - 11h00)

Trạm Lệ An 2

Ngày 8/12/2021 (9h00 - 13h00)

Trạm Lệ An

Ngày 9/12/2021 (7h00 - 8h45)

Trạm HTX Cồn Đu

Ngày 9/12/2021 (13h45 - 16h00)

Trạm HTX Duy Trung 3

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 6/12/2021 (7h00 - 16h30)

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Dinh Việt Nam; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN

Ngày 6/12/2021 (7h00 - 16h30)

Xí nghiệp than Nam Ngãi - Chi nhánh Công ty CP than miền Trung

Ngày 7/12/2021 (13h00 - 15h00)

Một phần Khu phố chợ Vĩnh Điện

Ngày 7/12/2021 (14h30 - 16h30)

Một phần Khu phố chợ, Khối 4 phường Vĩnh Điện,

Ngày 9/12/2021 (7h30 - 12h00)

Khu tái định cư xã Điện Phước

Ngày 9/12/2021 (7h30 - 12h00)

Các thôn Nhị Dinh 2, 3 xã Điện Phước

Ngày 8/12/2081 (7h30 - 11h00)

Thôn Xóm Phường xã Điện Hòa

Ngày 4/12/2021 (7h30 - 16h30)

Một khối 7B, Phường Điện nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 11/12/2021 (7h30 - 11h30)

Một thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh

Ngày 11/12/2021 (13h00 - 17h00)

Một phần khối Trảng Kèo, P Thanh Hà

Ngày 15/12/2021 (7h30 - 11h30)

Một phần Khối  An bàng, Phường Cẩm An

Ngày 15/12/2021 (7h30 - 11h30)

Nhà máy xử lý nước Thải Cẩm Thanh

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 3/12/2021 (7h30 - 12h30)

Trạm Phú Long 2

Ngày 4/12/2021 (7h00-8h00 và 17h00-18h00)

Xã Đại Đồng, Trạm Toàn Phát, Gạch Đại Hưng, Đá Tràng Thạch, Khoáng sản Fensfat, Lặp Quang Đại Lộc, Thủy điện An Định, một phần xã Đại Quang, Nước đá Đại Quang

Ngày 4/12/2021 (7h00 - 18h00)

Trạm Hòa An, Triệu Long, Sao Mộc, Thanh Ninh, Ngọc Nam Phương, Nhất Hưng Đại Đồng, Nhất Hưng Đại Đồng 2, Phú Thịnh, BTTĐ A Vương, HTX Hiệp Hưng, Tâm Phúc Nguyên, Gạch Thành Tâm, Cao su ĐN, Cao su 2, Cao su 3, Công ty Đại Hòa, HùngThanh, Xăng dầu Đại Quang, Gạch Phương Nam, Prime Đại Quang, NLMT Hải Sun, NLMT Hải Sun (T2), Phước Kỳ Nam T1, Phước Kỳ Nam T2, Trạm Tân Thành, Quảng Lộc, Đông Lâm 2, Tam Hòa, KTĐ Đại Quang 27/7, Trường An, Song Bình

Ngày 7/12/2021 (7h00-8h00 và 13h00-14h00)

Một phần Thị trấn Ái Nghĩa, Trung tâm hành chính TT Ái Nghĩa, một phần xã Đại Nghĩa, Trạm Nhà máy nước Đại Lộc, Lương thực Đại Lộc, Thương mại Đại Lộc, Bưu điện Đại Lộc, Kho bạc Đại Lộc, Chi cục thuế Đại Lộc, Bệnh viện.

Ngày 7/12/2021 (7h00 - 14h00)

Trạm các Trạm Bơm Phước Nghĩa, Bơm Ái Nghĩa, Thôn 10 Đại Cường, Phú Lộc, Đại An 2, Đại An 3

Ngày 8/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Phiếm Ái

Ngày 8/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm Phiếm Ái 2

Ngày 9/12/2021 (7h30 - 11h30)

Trạm Bơm Đại Phú

Ngày 9/12/2021 (13h00 - 17h00)

Trạm An Định

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 10/12/2021 (8h00 - 11h00)

Một phần Xã A Rooi

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 12/4/2021 (8h00 - 15h00)

Thôn Pà Dá, xã Cà Dy

Ngày 4/12/2021 (10h00 -10h15 và 12h45 - 13h00)

Xã Đắc Tôi huyện Nam Giang

Ngày 4/12/2021 (10h00 - 13h00)

Xã Đắc Pring, Đắc Pre huyện Nam Giang;

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27.11 đến ngày 3.12.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20.11 đến ngày 26.11.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2021 với nội dung như sau: