Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 5.11 đến ngày 11.11.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/11/2022 đến ngày 11/11/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 5/11/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Trạm Chợ Bà Bầu, Bà Bầu 2, Tam Xuân 1-7

Ngày 5/11/2022 (6h00 - 17h00)

Một phần xã Tam Anh Bắc, Tam Xuân II; Trạm An An Hòa T1, T2, An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT

Ngày 5/11/2022 (23h00-00h00 và 04h00-05h00)

Một phần xã Tam Xuân I, II

Ngày 5/11/2022 (23h00 - 5h00)

Trạm Chữ Quang Mẫn

Ngày 8/11/2022 (6h00 - 9h00)

Một phần xã Tam Xuân I, II; trạm Rác thải Tam Xuân, The Linh_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSCQN_NLMT, Nam Sơn_NLMT

Ngày 10/11/2022 (13h00 - 16h00)

Một phần xã Tam Xuân I, II; trạm Rác thải Tam Xuân, The Linh_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSCQN_NLMT, Nam Sơn_NLMT

Ngày 11/11/2022 (06h00-06h30 và 11h30-12h00)

Trạm Lợn Nái Siêu Nạc

Ngày 11/11/2022 (6h00 - 12h00)

Một phần xã Tam Mỹ Tây

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 11/11/2022 (6h00 - 6h30)

Khối phố 1, 2, 5 phường An Xuân, KP Mỹ An, Mỹ Nam  Phường An Mỹ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 5/11/2022 (23h00-00h00 và 04h00-05h00)

Trạm Boo Phú Ninh

Ngày 8/11/2022 (6h00 - 9h00)

Trạm Boo Phú Ninh

Ngày 8/11/2022 (7h30 - 9h15)

Trạm Ngọc Giáp

Ngày 8/11/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Tam Dân 7

Ngày 8/11/2022 (13h15 - 16h30)

Trạm Phú Mỹ 2

Ngày 9/11/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm nhà văn hóa Phú Ninh

Ngày 9/11/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Trung tâm giống cây trồng

Ngày 10/11/2022 (7h30 - 11h00)

Trạm Thuận An

Ngày 10/11/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Bơm 327 Tam Lộc

Ngày 10/11/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Boo Phú Ninh

Ngày 11/11/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm UB Tam An, Tam Đàn 4

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 5/11/2022 (6h30 - 17h00)

Xã Trà Vân, Trà Vinh

Ngày 6/11/2022 (06h30-07h00 và 16h30-17h00)

Xã Trà Nam

Ngày 6/11/2022 (6h30 - 17h00)

Xã Trà Linh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 7/11/2022 (7h30 - 13h30)

Trạm Tây An 12

Ngày 7/11/2022 (9h00 - 11h30)

Trạm Tây An 8; Tây An 12; NLMT Minh Tuấn Tú; NLMT XLCN Quảng Nam; NLMT Lâm Hùng

Ngày 8/11/2022 (7h00 - 14h30)

Thôn Hồng Triều

Ngày 9/11/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Phú Bông

Ngày 10/11/2022 (6h30 - 14h30)

Thôn Hồng Triều

Ngày 10/11/2022 (7h00 - 10h30)

Thôn Thy Lai

Ngày 11/11/2022 (7h00 - 17h00)

Khối phố Xuyên Tây

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 7/11/2022 (7h30 - 13h30)

Thôn Bến Đền xã Điện Quang

Ngày 8/11/2022 (07h30-08h00 và 12h00-13h00)

Khối hà My Trung, Tân Khai, Hà My Tây, Hà My Đông A phường Điện Dương; khối 7A, 7B, Phường Điện Nam Đông

Ngày 10/11/2022 (7h00 - 9h00)

Thôn Viêm Tây 1 xã Điện Thắng Bắc

Ngày 10/11/2022 (9h15 - 11h00)

Khối Phong Nhị phường Điện An

Ngày 11/11/2022 (7h00 - 9h00)

Khối phố Quảng Lăng 2 phường Điện Nam Trung

Ngày 11/11/2022 (7h00 - 11h00)

Khối Ngọc Vinh, Câu Hà phường Điện Ngọc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 5/11/2022 (7h30 - 11h30)

Một phần Khối Bàu Súng phường Thanh Hà, thôn Bến Trễ xã Cẩm Hà

Ngày 5/11/2022 (13h15 - 16h15)

Một phần Khối Bàu Súng phường Thanh Hà, thôn Bến Trễ xã Cẩm Hà

Ngày 7/11/2022 (7h00 - 8h30)

KS Thanh Bình 3

Ngày 7/11/2022 (8h30 - 10h00)

KS Đại Phát

Ngày 7/11/2022 (10h00 - 11h30)

KS Thanh Bình 4

Ngày 7/11/2022 (13h00 - 14h30)

Trạm Nước đá Tam Bảo

Ngày 7/11/2022 (14h30 - 16h00)

Trạm XN Gạch lai Nghi

Ngày 7/11/2022 (16h00 - 17h30)

Trạm Thủy Lợi 2

Ngày 8/11/2022 (07h30-08h00 và 12h00-13h00)

Khối Trảng Sỏi, Bàu Súng phường Thanh Hà, Thôn Bến Trễ, Bầu Ốc xã Cẩm Hà

Ngày 8/11/2022 (7h30 - 13h00)

Trạm Bến Trễ, KDC Bến Trễ, Bến Trễ 2, Bến Trễ 3, B6 Cẩm Hà, Bảo trợ XH, Xử lý rác thải, Đỗ Văn Sắc thuộc Thôn Bến Trễ

Ngày 9/11/2022 (7h00 - 8h30)

Nhà máy nước Cẩm Thanh

Ngày 9/11/2022 (8h30 - 10h00)

KS Đạt Thịnh 2

Ngày 9/11/2022 (10h00 - 11h30)

Thi Công cầu Thanh Nam

Ngày 9/11/2022 (13h00 - 15h30)

Nhà máy Nước Thanh Hà và Cty Thư Gia Phúc

Ngày 9/11/2022 (15h30 - 17h00)

Trạm Cty 5 Sao

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 7/11/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Bơm Hà Tân

Ngày 7/11/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Đất màu Đại Hòa 2

Ngày 8/11/2022 (8h00 - 14h00)

Trạm Bơm Phước Nghĩa, Thị trấn 2

Ngày 9/11/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Khe Hoa, Tân Đợi, Đồng Chàm, Đầu Gò

Ngày 10/11/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Bộ Nam 1

Ngày 10/11/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Ủy ban Thị trấn

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 9/11/2022 (7h00 - 17h00)

Xã Za Hung, A Rooi

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 9/11/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Mỏ đá A Tiêng

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.10 đến ngày 4.11.2022

P.V |

(PR) -  Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/10/2022 đến ngày 04/11/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22.10 đến ngày 28.10.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022 với nội dung như sau: