Bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu

NGUYÊN BẢO 07/05/2013 07:34

Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật (NKT) năm 2013 vừa được UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch còn nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của NKT, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp NKT, giúp NKT có cuộc sống tốt đẹp hơn.

UBND tỉnh cũng giao Trung tâm TGPL nhà nước (Sở Tư pháp) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động TGPL cho NKT như khảo sát nhu cầu, thực hiện các hình thức TGPL và tổ chức các đợt TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều NKT khi có yêu cầu. Đồng thời, Trung tâm TGPL cần tăng cường truyền thông và năng lực thực hiện về TGPL  cho NKT.

NGUYÊN BẢO

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO