Thành lập 37 tổ tự quản đường biên, mốc giới

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ khi thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (năm 2015) đến nay, Quảng Nam đã thành lập được 37 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 733 thành viên; 171 tổ tự quản an ninh trật tự với 1.718 thành viên; 84 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo với 4.366 thành viên tham gia.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc”, “Tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển” và thành lập 8 nghiệp đoàn nghề cá ở các xã Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang (Núi Thành); Bình Dương, Bình Minh (Thăng Bình); Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên) và xã Tam Thanh (Tam Kỳ).

CHÂU NỮ