Tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho nhân dân biên giới

HỒNG ANH |

(QNO) - Từ ngày 10 đến 13.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đợt tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho nhân dân 4 xã biên giới: LaÊê, Chơ Chun (Nam Giang), A Xan, Ga Ry (Tây Giang).

Tuyên truyền, tập huấn pháp luật tại xã Ga Ry. Ảnh: HỒNG ANH
Tuyên truyền, tập huấn pháp luật tại xã Ga Ry. Ảnh: HỒNG ANH
 

Báo cáo viên của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho 600 cán bộ, trưởng thôn, già làng, người có uy tín, giáo viên trên địa bàn các xã biên giới về tình hình nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; pháp luật về biên giới quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; tình trạng buôn bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Giao lưu văn nghệ với người dân vùng biên. Ảnh: HỒNG ANH
Giao lưu văn nghệ với người dân vùng biên. Ảnh: HỒNG ANH
 

Đợt phổ biến giáo dục pháp luật lần này nằm trong Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 409 của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, Đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân nơi biên giới” phục vụ cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Ga Ry và A Xan.