Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

BẢO NGUYÊN 11/10/2013 15:06

(QNO) - Chính phủ vừa có Quyết định số 236/QĐ-BCĐ138/CP về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là BCĐ). Theo quy chế, BCĐ phải bảo đảm hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, tuân thủ quy định của pháp luật. Trong công tác phòng, chống tội phạm, BCĐ phải bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động Ban. Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy có trách nhiệm tham mưu, giúp BCĐ hoạch định những vấn đề có tính chiến lược để chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, chống mua bán người; tổng hợp đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản do tham gia phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật…

Theo Quy chế, Bộ Công an sẽ là cơ quan thường trực của BCĐ. Ngoài ra, còn có Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy đặt tại Bộ Công an và Tổ Chuyên viên liên ngành, gồm lãnh đạo cấp vụ, cục thuộc các bộ, ngành tham gia kiêm nhiệm giúp việc cho BCĐ. 

BẢO NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO