Giao thông - Xây dựng

Bổ sung chi phí xây dựng gói thầu xây lắp số 2 công trình Kè sông Trường

ĐĂNG NGUYÊN 06/07/2024 11:32

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký Công văn số 4966 cho ý kiến về chủ trương bổ sung chi phí xây dựng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02 - đoạn từ S7M đến CK công trình Kè sông Trường (Bắc Trà My).

28ff35170f3dad63f42c.jpg
Dự án Kè sông Trường. Ảnh: Đ.N

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho bổ sung chi phí xây dựng của hạng mục điều chỉnh (đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1486) vào hợp đồng thi công xây dựng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02 - đoạn từ S7M đến CK công trình Kè sông Trường theo đề nghị của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nn&PTNT tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật hiện hành; tổ chức thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu về bổ sung chi phí xây dựng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 151 và 1486.

Ngoài ra, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án kè sông Trường có tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, theo quy mô đầu tư xây dựng mới các đoạn tuyến kè với chiều dài khoảng 1.484m và sửa chữa, nâng cấp tuyến kè cũ với chiều dài 873m, nhằm mục tiêu chống xói lở bờ sông Trường.

Theo thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được Sở NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 543 với tổng mức hơn 77,3 tỷ đồng. Riêng dự toán các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 02 - đoạn từ S7M đến CK được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế xây dựng tại
Quyết định số 238 với tổng kinh phí gần 34,5 tỷ đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bổ sung chi phí xây dựng gói thầu xây lắp số 2 công trình Kè sông Trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO