Bổ sung hơn 21,2 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam

CHÂU NỮ 21/10/2023 16:02

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định trích lập các quỹ năm 2022 với gần 25 tỷ đồng và bổ sung vốn hoạt động của các Quỹ: đầu tư phát triển, phát triển đất, hỗ trợ ngư dân của tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh trích lập các quỹ từ nguồn chênh lệch thu - chi sau thuế năm 2022 với gần 25 tỷ đồng, trong đó trích lập Quỹ đầu tư phát triển gần 7,5 tỷ đồng (30%), Quỹ dự phòng tài chính gần 2,5 tỷ đồng (10%); trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hơn 13,7 tỷ đồng sau khi trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (hơn 912 triệu đồng) và Quỹ thưởng người quản lý quỹ (gần 300 triệu đồng).

UBND tỉnh cũng quyết định bổ sung hơn 21,2 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam từ nguồn trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2022.

Đồng thời bổ sung vốn từ chênh lệch thu - chi sau thuế năm 2022 đối với Quỹ phát triển đất hơn 11,7 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ ngư dân hơn 440 triệu đồng; trích lập dự phòng rủi ro Quỹ hỗ trợ ngư dân bằng 50% chênh lệch thu chi sau thuế năm 2022 hơn 440 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm hạch toán, quản lý, sử dụng các quỹ đảm bảo theo đúng quy định; lập thủ tục tăng vốn điều lệ và thực hiện quản lý vốn theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bổ sung hơn 21,2 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO