Tài chính - Thị trường

Bộ Tài chính đề nghị phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế năm 2024

VĂN DŨNG 31/05/2024 08:40

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành văn bản (số 5258/BTC-TCT) gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 1.752,5 nghìn tỷ đồng, vượt 8,1% dự toán, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, năm 2024 công tác thu ngân sách tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt.

Vì thế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Để thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý thuế, nhất là việc sử dụng hóa đơn điện tử và đẩy mạnh việc đôn đốc thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ thuế đến cuối năm 2024 không vượt quá 5% tổng số thực thu NSNN, Bộ Tài chính kính đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Về công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn do lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban và các thành viên tham gia là đại diện Cục Thuế, cơ quan Công an, Quản lý thị trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở TT-TT, Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, Sở GT-VT... xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo việc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký áp dụng HĐĐT, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ HĐĐT; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế...

Về công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế

Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh/thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban và các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc hoặc rà soát, bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo (nếu đã thành lập). Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết để triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 để thu hồi nợ đọng thuế. Chỉ đạo cơ quan thuế và các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Tài chính đề nghị phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO